Omroep 1

Hoe gevleid ook dat uw hoofdredacteur enkele uitspraken van mij waardevol genoeg achtte om ze op te voeren als de belangwekkende visie van een kroongetuige in zijn hoofdcommentaar over de Hilversumse treurnis (De Groene van 11 januari), toch lijkt het mij een daad van journalistieke correctheid hier aan toe voegen dat deze parels uit mijn mond Van Amerongen niet in het mandje vielen tijdens gezamenlijk winkelen bij Albert Heijn, maar door hem werden weggeplukt uit een artikel van mijn hand in het kerstnummer van Het Parool.
Amsterdam, ARIE KLEIJWEGT