‘Ik houd van onoplosbare vragen. Ik heb bijvoorbeeld een gedicht geschreven over het godsbewijs: “Het Godsbewijs is sluitend te krijgen door/ je een omgekeerd koken voor te stellen.” Daarin geef ik een definitief antwoord. Lamsbout en tijm vormen een hemelse combinatie, terwijl een lammetje tijdens zijn leven waarschijnlijk nooit tijm tegenkomt. Daaruit concludeer ik dat er iemand is die dat bedacht heeft. Aan de schepping ligt een ondoorgrondelijk meesterplan ten grondslag, waardoor wij kunnen ontdekken dat lamsbout en tijm bij elkaar passen. Met kunst kun je vragen op een andere manier beantwoorden.

Ik werk vaak vanuit een hypothese. Vroeger was ik altijd bezig vooral iets héél goeds te maken. Als ik een strijkkwartet schreef, dacht ik: ik moet een goed strijkkwartet schrijven. Nu probeer ik de vraag te beantwoorden: hoe zou een strijkkwartet van mij klinken? Het stuk is het antwoord op die vraag. Zo ben ik ook dichter geworden. Hoe zou het zijn als ik gedichten zou schrijven? Die instelling heeft me een enorme opening gegeven, een onbeladen vrijheid. Nee, ik hoef niets te bewijzen, maar het moet wel aannemelijk zijn. Mijn gedicht Slapeloosheid heeft iets wetenschappelijks. Een man die niet in slaap kan komen verzint drie theorieën. De eerste is dat de psychologie is ontstaan na de fotografie. Dat is natuurlijk volstrekt speculatieve wetenschap. Toch vind ik het belangrijk dat je op deze manier theoretiseert: misschien is het probleem wel heel ergens anders in geworteld dan je zelf denkt. Ik ben altijd op zoek naar relaties van oorzaak en gevolg.’ (MD)

Micha Hamel is dirigent, componist en dichter