Ondersteun De Groene Amsterdammer met een gift

Wij blijven ijveren voor ‘ouderwetse’ kwaliteit, maar streven natuurlijk ook vernieuwing na. Wij kunnen dat ook doen omdat een groot deel van onze abonnees gehoor geeft aan ons jaarlijkse verzoek om een extra bijdrage.

Waarde lezer, lezeres,

In Amerika houdt het de gemoederen flink bezig: de uittocht van gerenommeerde redacteuren en medewerkers bij het vermaarde weekblad The New Republic. Het blad, ooit opgericht in de studeerkamer van president Theodore Roosevelt, had net het honderdjarig bestaan chic gevierd (hoofdspreker: Bill Clinton) toen de eigenaar een koerswijziging aankondigde. Voortaan zou het blad nog maar tien keer per jaar op papier verschijnen; de toekomst is digitaal. Maar om op het web genoeg publiek te trekken moest de redactie wel meer ‘snackable content’ gaan leveren.

Het was ook een onwaarschijnlijk huwelijk: in 2012 werd The New Republic gekocht door Chris Hughes, kamergenoot van Mark Zuckerberg en daardoor medeoprichter van Facebook. Het symbool van de ‘oude media’ kwam zo in handen van een Silicon Valley-miljonair. Hughes sprak aanvankelijk mooie woorden over kwaliteitsjournalistiek en lange, diepgravende verhalen, maar nu hij zenuwachtig wordt over de verliezen van het weekblad heeft hij het vooral over bezoekersaantallen, kliks en optimale zoekmachines.

Zo’n ramp van een nieuwe, grillige eigenaar zal De Groene Amsterdammer niet snel treffen. Dat wordt gewaarborgd door onze eigendomsstructuur. We hebben een aandeelhouder – ons stichtingsbestuur – die zich met grote overtuiging inzet voor een noodzakelijk weekblad en werkelijk onafhankelijke journalistiek, en niet voor winst of modieuze nieuwlichterij.

Dat kwaliteitsjournalistiek ook in deze tijd van stormachtige technologische ontwikkelingen alle bestaansrecht heeft, blijkt alleen al uit de flinke groei van ons aantal abonnees in de afgelopen jaren. Het blijkt ook uit de jonge journalisten die graag grondige stukken voor ons schrijven en uit het enthousiasme van culturele instellingen om met ons samen te werken aan speciale bijlagen.

De Groene Amsterdammer is nog een stuk ouder dan The New Republic: wij bestaan niet honderd maar 137 jaar. Wij blijven ijveren voor ‘ouderwetse’ kwaliteit, maar streven natuurlijk ook vernieuwing na. Zo hebben we dit jaar onze website vernieuwd en hebben we mede De Onderzoeksredactie opgericht, een nieuw podium voor onderzoeksjournalistiek. Maar die vernieuwing staat altijd in het teken van de opdracht die we onszelf stellen: de lezer werkelijk informeren en aan het denken zetten.

Wij kunnen dat ook doen omdat een groot deel van onze abonnees gehoor geeft aan ons jaarlijkse verzoek om een extra bijdrage. We zouden die kerstdonatie het liefst niet meer nodig hebben, maar het is nog steeds uw financiële steun die ons in staat stelt grote onderzoeksdossiers te publiceren, indringende buitenlandreportages te maken, evenals verhalen waar weken, zo niet maanden, aan is gewerkt.

Voor uw eventuele bijdrage zijn wij u vanzelfsprekend zeer erkentelijk. Als blijk van onze dank ontvangt u een prent van onze vaste tekenaar Milo. Bij een bijdrage van vijftig euro of meer ontvangt u bovendien een boek dat onze redactie speciaal voor u maakt over de twintig naoorlogse boeken die ons denken veranderden. Wij zullen u dat sturen zodra het van de drukker komt.

Wij beloven u dat uw bijdrage besteed zal worden aan onze intelligente, onafhankelijke en diepgravende journalistiek en de verdere verbetering van ons blad.

Met vriendelijke groet,

Xandra Schutte, hoofdredacteur
Pieter Elshout, uitgever

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL66TRIO 0254 3823 20 ten name van Stichting 1877.

Stichting 1877 heeft een ANBI-status. Daardoor zijn uw donaties niet alleen aftrekbaar, ze komen ook in een apart potje terecht voor bijzondere journalistieke projecten. Meer informatie over Stichting 1877