AMSTERDAM – Na Melkert voerde demissionair premier Wim Kok het woord in Paradiso. Hij was zichtbaar aangeslagen. Volgens hem is het samenbindende vermogen van de politiek nooit zo op de proef is gesteld als vandaag. ‘De PvdA heeft vandaag een ongelofelijk pak slaag gekregen’, aldus de premier. ‘Het feit dat we de vertrouwensbreuk niet hebben kunnen voorkomen, beschouw ik als een persoonlijke nederlaag.’ Het terugtreden van Melkert vond hij het onverdiend. ‘Tegen wat Ad Melkert over zich heen heeft gekregen, is geen mens bestand’, zei Kok. ‘De stroom van valse aantijgingen heeft ons als PvdA is een positie gebracht waarin we niet konden winnen.’ Enigszins bitter sprak hij over de overwinning van ‘diegenen, die genadeloos kritiek over de verworvenheden van de afgelopen jaren hebben rondgestrooid’. Daarmee ligt een zware verantwoordelijkheid op degenen die nu het roer zullen overnemen.’