Ongepast en overmatig…

Ongepast En overmatig, Ongewassen En ongewild,

Onoverzichtelijk En ongedurig… Had ik Mij soms Aan deze Zaak vertild?
GERTRUD VON HAMMERSTEIN