Onoverzichtelijk En ongedurig… Had ik Mij soms Aan deze Zaak vertild?
GERTRUD VON HAMMERSTEIN