1. Dit boekje vindt het misschien grappig dat ik zeg dat het misschien veel grappiger is dan ik voor mogelijk houd. Ik lees: ‘De dirigent werd ervan verdacht/ de Negende van Mahler te hebben verkracht./ Maar het proces was nog niet eens begonnen/ of de vrouw gaf toe alles te hebben verzonnen.’
  2. Het grappige van dit boekje is misschien dat het boekje het misschien grappig vindt dat ik zeg dat het misschien veel grappiger is dan ik voor mogelijk houd. Ik lees: ‘(’t Kerkhof was van huis uit toch een oord/ Waar velen van de laatste rust genoten/ Maar ’t leven raast er onverminderd voort/ Zelfs wegens sterfgeval wordt niet gesloten.’ Ik geef nu een routebeschrij ving voor de nieuwsgierige wandelaar die zojuist met de trein is aangekomen. U verlaat het station, steekt de weg over, loopt schuin naar links, om de bussen heen, naar een rotonde die u niet kunt missen. Precies aan de andere kant moet u verder, een straat in met op de hoek aan uw linkerhand een uitzendbureau, het is een straat zonder verkeer, u kunt zonder gevaar naar gevels kijken of in etalages staren, na een meter of vijftig ziet u een theewinkel met rijke sortering en even verder een drukkerij. Naast de drukkerij begint een steegje. Het steegje buigt naar rechts en brengt u naar een hoekpand dat geheel uit hout is opgetrokken. Hier naar rechts en bij de stoplichten oversteken, u nadert het oude centrum, veel fraaie hoge huizen, aan de overkant van deze straat zijn naast elkaar drie restaurants gevestigd, u loopt rustig door, passeert een souvenirshop, een antiekhandel, een notariskantoor, een broodjeszaak, een tassenwinkel, een voormalige school, een tweetal woonhuizen, een bakker, een uitzendbureau, een winkel met posters, een kledingzaak, een speelgoedwinkel, een kruidenier, een woonhuis dat is dichtgespijkerd, een fietsenmaker, een bankgebouw, een makelaarskantoor, een ijszaak, een afhaalchinees, een kledingzaak. Recht voor u, boven de daken, is nu een torentje van het stadhuis zichtbaar. Volg die richting. De straat wordt smaller, het licht lijkt af te nemen. Ga naar de rechterkant van de straat, geniet even van de zachte geuren bij de bloemenwinkel en sla bij de tweede hoek rechtsaf. U laat het stadhuis links liggen, steekt over en blijft rechtdoor lopen. U zult vanzelf zien dat het publiek verandert. Van gedrag, van houding, van formaat. De muziek die u eerder gezelschap hield, wijkt hier. Wandel heel kalm verder, langs het gerestaureerde klooster, langs een galerie, een eethuis, nog een galerie, een makelaar, een delicatessenwinkel, een café, een café, een café en een tabakszaak. Rechtsaf, onder de poort door, en dan loopt u zomaar een volgend café binnen. Gonzend, bulderend, warm, gezellig en bijzonder van sfeer. Neem een pils, een schoteltje vliespinda’s en luister. Zorg dat u het café tegen het einde van de middag betreedt.