Waarom in Jezus Christus geloven? “Zelfs veel mensen die geen christen zijn, geloven dat Hij een groot en wijs leraar was. Hij was beslist een van de invloedrijkste mensen die ooit hebben geleefd” (The World Book Encyclopedia). Wie is “Hij”? Jezus Christus. De stichter van het christendom. Waarom in Jezus Christus geloven? ‘Is het mogelijk dat de evangelieschrijvers het levensverhaal van Jezus Christus hebben verzonnen? Beslist niet! De bekende historicus Will Durant schreef, na de evangelieverslagen geanalyseerd te hebben: “Dat enkele eenvoudige lieden in één generatie een zo machtige en boeiende persoonlijkheid, een zo hoogstaande ethiek en zulk een inspirerend beeld van menselijke broederschap zouden creëren, zou een veel ongeloofwaardiger wonder zijn dan welk wonder uit de Evangeliën maar ook. Na twee eeuwen van Hogere Kritiek blijven de hoofdlijnen van het leven, de persoon en de leer van Christus redelijk duidelijk en vormen ze het fascinerendste kenmerk in de geschiedenis van de westerse mens.” Jezus Christus was een Groot Onderwijzer. De Waarheid, De Weg en het Licht. Onze Meester. Bron van het leven. Wonderdoener. Genezer van zieken. Opwekker van doden. Degene die door God gezonden is. Bron van alle kracht. Helper. De Christus. Reiniger. Vergever van zonden. De Volmaakte. 'Jehovah God bracht het volmaakte leven van zijn eniggeboren Zoon over naar de schoot van een maagd, die Jezus ter wereld bracht. Enkele tientallen jaren geleden zou u de gedachte aan een maagdelijke geboorte wellicht hebben verworpen. Maar in deze tijd hebben geleerden zoogdieren gekloond en genen van het ene dier in het andere overgebracht. Wie kan dan terecht het vermogen van de Schepper om met voorbijzien van de normale voortplantingsprocessen te werk te gaan, in twijfel trekken?’ De Ongeborene. En dat ligt allemaal gewoon op de grond in tram 10.