Ontwikkelingsgeld

Dat toon en agenda in het huidige debat over ontwikkelingsgeld door Bolkestein wordt bepaald, ligt aan de grenzeloze arrogantie van een groot aantal ontwikkelingsorganisaties die iedere discussie uit de weg gaan, schrijft Joke van Kampen in De Groene van 15 februari. Wat een onvoorstelbaar arrogante onzin. Joke van Kampen kent de feiten niet of heeft ze niet willen kennen. Het is allebei even kwalijk. Ik noem hier enkele feiten.

Hivos publiceert elk jaar een uitvoerig en openbaar jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de aan ons toevertrouwde ontwikkelingsgelden. In deze jaarverslagen (en in allerlei andere publikaties) is er aandacht voor zowel positieve als negatieve resultaten. Ik daag Joke van Kampen uit waar te maken dat we de discussie over ons eigen werk en het totale ontwikkelingswerk niet aangaan.
Samen met drie collega-organisaties liet Hivos in 1990 op eigen initiatief een grootschalig, onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het resultaat van de ondersteunde projecten. Het rapport is uitvoerig in de publiciteit geweest en sindsdien onderwerp van discussie tijdens vele symposia, conferenties en debatten, tot in de Tweede Kamer. Binnenkort publiceren de vier organisaties een verslag over de wijze waarop de aanbevelingen van het onderzoek in de praktijk zijn gebracht. Opnieuw daag ik Joke van Kampen uit om waar te maken dat we de discussie zouden ontlopen.
Den Haag, LOE SCHOUT, hoofd Voorlichting en Fondsenwerving Hivos