vvd-leider Mark Rutte lijkt zich sinds de start van zijn optreden in de verkiezingscampagne te vergissen in de tijd. Als je hem hoort fulmineren tegen de ‘socialisten’, waarmee hij doelt op sp, pvda en GroenLinks, krijg je de indruk dat het zo’n negentig jaar geleden is. Rutte praat alsof de Russische Revolutie aan de poort van Nederland staat te rammelen en de vvd daarom niet anders kan dan waarschuwen voor het rode gevaar dat ons land dreigt te overspoelen, ook al zien we in deze verkiezingstijd vooral rode rozen en rood tomatenijs.

Op het vvd-verkiezingscongres, afgelopen zaterdag in Rotterdam, haalde Rutte in zijn toespraak de Britse politicus Winston Churchill aan die in zijn tijd ervoor waarschuwde dat de socialisten de welvaart afbraken. Rutte’s tekstschrijvers hebben waarschijnlijk zitten rondneuzen op de website winstonchurchill.org. Prachtige toespraken van Churchill zijn daar terug te lezen.

Zo houdt de Brit in 1924 zijn gehoor in Liverpool voor dat een deel van de socialisten in Groot-Brittannië op de Socialistische Zondagsschool les krijgt in ‘the vilest garbage of atheism and revolution’. Dat de Britse socialisten naar eigen zeggen geen revolutie willen, gelooft Churchill niet: waarom moeten anders de grote massa’s in Engeland de woorden en grimassen van de Continentale Socialisten leren, de doctrines van Karl Marx kennen, de Internationale zingen in plaats van het volkslied en trots zijn op de rode vlag in plaats van op de Union Jack?

Dat was zes jaar na de Russische Revolutie. Andere tijden. Maar om de gunst van de kiezer van nu te winnen negeert de historicus Rutte dat liever. De optimist Rutte zaait liever angst, met behulp van simpele oneliners.

Wat doen de hedendaagse ‘socialisten’ volgens de vvd-leider? Die zorgen ervoor, zo zei Rutte in zijn congresspeech, dat Nederland Griekenland achterna gaat. Rutte bedoelt dan dat de Nederlandse staatsschuld en het financieringstekort net zo gigantisch uit de pas gaan lopen als in Griekenland, het ziekste jongetje in de eurozone. Klopt dat? Volgens het Centraal Planbureau dat de meeste verkiezings­programma’s heeft doorgerekend niet, integendeel zelfs. Weliswaar lukt het de ‘socialisten’ niet om de staatsschuld in 2017 te verkleinen, maar dat geldt ook voor de vvd. Daarnaast houden de ‘socialisten’ net als de vvd in 2017 geld over op de lopende begroting voor eventuele tegen­vallers of voor mogelijke lastenverlichting.

Dat weerlegt meteen de volgende uitspraak van Rutte over de ‘socialisten’. In zijn toespraak beweerde de vvd-leider ook dat zij de rekening van de crisis bij de toekomstige generaties willen neerleggen. Maar doordat ook sp, pvda en GroenLinks in 2017 al geld overhouden, wordt de rekening juist níet doorgeschoven.

Dan nog een uitspraak van Rutte op het congres die niet klopt. vvd’ers in verschillende kabinetten zouden er lang over hebben gedaan om de rommel van linkse kabinetten op te ruimen. Het ging er bij zijn achterban op het verkiezingscongres in als zoete koek. Maar laten de overheidsfinanciën nou toch harder achteruit zijn gehold in de jaren dat vvd-coryfee Hans Wiegel vice-premier was onder cda-premier Dries van Agt dan onder het kabinet onder leiding van pvda-leider Joop den Uyl dat daarvoor kwam.

‘U zult veel onzin over de vvd horen’, waarschuwde Rutte zaterdag zijn achterban voor wat er volgens hem zal gebeuren in deze verkiezingsstrijd, maar voorlopig was hij het zelf die veel onzin liet horen over een aantal van zijn politieke tegenstanders, die ter linkerzijde. Wat bezielt Rutte en zijn vvd om met dit soort onwaarheden, verpakt in verkiezingsretoriek, de boer op te gaan? Het is liberaal populisme dat de indruk wekt dat de vvd het op echte inhoud niet kan winnen.

Hier dan even geen ‘onzin’ over de vvd, zodat ook die woorden van Rutte niet kloppen. Het grappigste is dat door het beleid van de liberalen, toch dé partij voor de hard rijdende Nederlander, de files zullen toenemen. Maar dat is een inkoppertje.

Hoewel de vvd, bij monde van Rutte tijdens het premiersdebat van rtl4, de sp hekelde om haar bezuinigingen op de bureaucratie in de zorg, omdat dat soort bezuinigingen in de praktijk boterzacht zijn, bezuinigen de liberalen zelf ook op bureaucratie, bij de overheid.

En ook al klopt het formeel dat het eigen risico in de zorg bij de liberalen niet omhoog gaat, zoals Rutte in een debat met sp-leider Emile Roemer beweerde, Nederlanders moeten, naast het in het Lenteakkoord wel degelijk verhoogde eigen risico van 350 euro, bij de vvd ook 150 euro uit eigen zak betalen als ze van bepaalde vormen van zorg gebruiken moeten maken. De vvd noemt dat alleen ‘eigen betaling’.

Een dergelijke debattruc moet een politiek tegenstander als Roemer misschien doorzien, maar omgekeerd is het een politicus die wederom premier van Nederland wil worden onwaardig zich ervan te bedienen. Niet eens zozeer vanwege zijn tegenstander, maar vanwege de kiezer, omdat die met dit soort spelletjes op het verkeerde been wordt gezet.

Wat ook geen onzin is over de vvd is dat de liberalen werken extra willen belonen door middel van lastenverlichting. Het past in de liberale filosofie. Maar in een tijd dat de werkloosheid groeit, is het zuur voor hen die hun baan kwijtraken en in een uitkering terechtkomen. Hun koopkracht blijft bij de liberalen flink achter ten opzichte van de werkenden. En laat nou ook bij de liberalen, net als bij de ‘socialisten’, die werkloosheid tot 2017 nog verder groeien.

Je zou kunnen zeggen dat de rekening van de crisis op de arbeidsmarkt niet evenredig wordt verdeeld. Dat is dan geen onzin, maar een constatering. De kiezer kan zelf uitmaken in welke oplossing hij gelooft: die van de vvd die wil prikkelen tot werken of die van links dat de pijn wil verdelen.