Het zijn van die foto’s die vrijwel niemand onberoerd laten. Van het type Aylan, het driejarige Koerdische jongetje dat in 2015 levenloos aanspoelde op een Turks strand. In dit geval speelt het drama zich af aan het andere uiteinde van de Middellandse Zee, op het strand van Ceuta.

Een vrijwilliger van het Rode Kruis omhelst een snikkende zwarte jongen. Hij blijkt uit Senegal te komen en is een van de achtduizend migranten die in iets meer dan een etmaal vanuit Marokko om het grenshek heen zwemmend de Spaanse enclave aan de Straat van Gibraltar hebben bereikt.

Al snel wordt duidelijk dat de vrijwilliger Luna Reyes heet, dat ze twintig jaar is en dat ze zag hoe de jongen uit vertwijfeling zijn hoofd tegen een steen beukte. Achteraf bleek dat hij zijn broer was kwijtgeraakt tijdens de oversteek. ‘Hij wilde zich van kant maken’, zei Luna. ‘Ik strekte mijn hand naar hem uit en hij omhelsde me. Ik wilde hem kalmeren. Iemand omhelzen die om hulp vraagt is volgens mij de normaalste zaak van de wereld.’

Niet iedereen zag dat zo. De foto riep grote ergernis op bij rechts en ultrarechts Spanje. Zij zagen de ‘invasie’ vanuit Marokko als een buitenkans om hun anti-migratievertoog aan het publiek te verkopen. Het beeld van Luna en ‘de Senegalees’ dreigde dat plan in duigen te gooien.

‘Weinig beelden illustreren beter de morele decadentie van deze mensen met hun naïeve ideeën’, schrijft journalist Cristina Seguí op Twitter. ‘Ngo’er omhelst een illegaal na vier minuten in het “ijskoude” mediterrane water, en hij maakt misbruik van de rondingen van haar borsten.’ Geestverwant Hermann Tertsch doet er niet voor onder. ‘Het slachtoffer en de redster, of de misbruiker en de idioot’, twittert de Spaanse europarlementariër voor Vox. ‘Illustratief voor een Europa dat de imbeciel uithangt.’

Het vormt de aanzet tot een intense haatcampagne. Uit linkse hoek krijgt Luna wél steun. Daar wordt ze gepresenteerd als een heldin, ‘het beste van Spanje’. Maar ze ziet zich gedwongen haar accounts op Twitter en Instagram te sluiten.

Intussen is er amper aandacht voor Abdou, de andere hoofdrolspeler op de foto. Hij is teruggestuurd naar Marokko en weet nog steeds niet waar zijn broer is, en of die nog leeft. ‘Wat een miserabele omhelzing hebben we hem gegeven’, concludeert de progressieve rechtsgeleerde Joaquín Urías.


Het aantal in 2021 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee, volgens het Missing Migrants Project (IOM): 770