Tallinn – Het is een bijna weggemoffeld, wat omslachtig geformuleerd zinnetje aan het einde van het coalitieakkoord: ‘We zullen het familierecht op dusdanige wijze aanpassen dat het huwelijk zal worden voltrokken tussen twee volwassenen.’ De drie partijen die sinds 17 april de nieuwe regering van Estland vormen, de liberale Hervormingspartij, het progressief-liberale Eesti 200 en de sociaal-democratische sde, sturen serieus aan op de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

De Midden- en Oost-Europese primeur ging enkele maanden geleden al naar Slovenië, maar Estland zou wel de ‘ex-sovjet’-primeur te pakken hebben. Zo kan het zich nog nadrukkelijker afzetten tegen de gehate oosterbuur, Rusland, en kan het zich nog meer aanprijzen als een modern, westers land, waar een innovatieve economie vanzelfsprekend samenvalt met eigentijdse leefvormen. Maar op de achtergrond speelt nog iets anders: revanche op het populisme – en op zichzelf.

Drie jaar geleden was het homohuwelijk namelijk de inzet van een heftig, bij vlagen bizar debat. De toenmalige regering, die werd gedomineerd door het rechts-populistische ekre, was voornemens een referendum te organiseren over de vraag of het huwelijk in de Grondwet moest worden gedefinieerd als een verbintenis tussen man en vrouw. Oppositieleider Kaja Kallas (inmiddels de premier) noemde het wreed ten aanzien van de lhbtqi+-gemeenschap, oud-president Ilves sprak van een ‘Poetin-referendum’. ekre-voorman Mart Helme deed er vervolgens nog een homofobe schep bovenop; hij raadde de lhbtqi+-gemeenschap aan ‘naar Zweden te vertrekken’.

Na de val van de regering-Ratas II, begin 2021, was het referendum van de baan. Sommigen lijken dat te betreuren. Dat de lutherse kerk en de (marginale) rooms-katholieke kerk de tien woorden in het recente coalitieakkoord dankbaar aangrijpen om het grotendeels goddeloze publiek op hun bestaan te attenderen, is niet echt verrassend. Maar een enkele auteur aarzelt niet om de draad van 2020 weer op te pikken. Lauri Vahtre, chroniqueur van het dagelijks leven onder het sovjetbewind, sloeg wild om zich heen in een warrig betoog in dagblad Postimees: dit was de opmaat naar genderneutraal taalgebruik, ‘transideologie’ en andere West-Europese plagen. Voorstanders van het homohuwelijk vergeleek de historicus met de Taliban: ‘We zullen in hun ogen dezelfde overwinningsvreugde zien die fonkelde in de ogen van degenen die de boeddha’s van Bamyan opbliezen.’

De regering-Kallas zal nog voor het zomerreces een wetsvoorstel richting het parlement sturen, waar zij een riante meerderheid heeft.