Londen – Het Verenigd Koninkrijk is onvriendelijk geworden tegen immigranten. Dat is een geluid dat na de Brexit regelmatig klinkt in Nederland. Niets is minder waar.

Met een stapel documenten vervoegde een Britse zich onlangs bij de afdeling Publiekszaken van een middelgrote stad in Noord-Holland. Haar missie: zichzelf inschrijven na het kopen van een huis. Brits paspoort. Koopakte. Huwelijksakte. De procedure leek soepel te gaan totdat ze haar originele geboorteakte toonde, 47 jaar geleden opgesteld in een Aziatische havenstad die ooit behoorde tot het Nederlandse wereldrijk, en later het Britse. De gemeenteambtenaar bestudeerde het mede in het Engels opgestelde document, raadpleegde een collega en kwam terug met de mededeling dat er een verse uitdraai nodig was.

Dat betekent een kostbare reis naar het Verre Oosten, in de hoop dat de ambtenaren van de geboortestad bereid zijn een nieuw document uit te draaien, iets wat ongebruikelijk is. Verbijstering maakte zich meester van de dame. In het Verenigd Koninkrijk had ze hetzelfde document zonder problemen kunnen gebruiken, om te kunnen trouwen, een verblijfsvergunning aan te vragen en zich uiteindelijk te laten naturaliseren tot Britse. Voor het inschrijven bij het stadsdeel in Londen was slechts het invullen van een formulier vereist en het tonen van een paspoort.

Even eenvoudig moet de geplande registratie voor EU-burgers worden op het eiland. De immigratiedienst wil het paspoort zien, een National Insurance Number (een soort bsn) en een strafblad zonder zware vergrijpen. Dat alles via de computer of mobiele telefoon. Wie door deze drie lage hoepels kan springen, mag blijven. Hiermee wil de Britse regering aantonen dat de Europese burgers welkom zijn, een geste die het natuurlijk direct na het EU-referendum had moeten maken. Inmiddels heeft premier Theresa May zelfs laten doorschemeren dat EU-burgers hun speciale rechten behouden, mogelijk ook het stemrecht.

Het werpt de vraag op hoe de 27 lidstaten de Britse burgers gaan registreren. Legt de Nederlandse overheid de lat hoger dan de Bulgaarse of Franse? Voor een Nederlander in het Verenigd Koninkrijk wordt het, zo heeft de Nederlandse regering beloofd, mogelijk om bij wijze van uitzondering twee paspoorten te hebben. Voor een Brit in het ontzettend gave Nederland geldt dit waarschijnlijk. Dat het Verenigd Koninkrijk burgers de vrijheid biedt om twee of zelfs meer paspoorten te hebben, is misschien wel het beste voorbeeld van de tolerante en wereldse houding. Dat is niet veranderd met de Brexit.