Vorige week presenteerden enkele Democratische senatoren in de VS het wetsvoorstel voor hervorming van het immigratiestelsel. Dit plan biedt de naar schatting elf miljoen ongedocumenteerde immigranten een achtjarig pad richting burgerschap. Tevens elimineert het door Trump ingestelde beperkingen op immigratie van familieleden en gaat het meer werkvisums verlenen. Het wetsvoorstel heeft zo goed als geen kans aangenomen te worden. Daarvoor heeft het immers de stemmen van tien Republikeinse senatoren nodig en die hebben heel andere plannen voor immigratie.

Pro-immigratie-activisten maken zich vooral druk om het onder Trump ingezette grensbeleid, in het bijzonder de immigrantenkinderen die vanaf 2018 van hun ouders of verzorgers werden gescheiden, de ‘kids in cages’. Als presidentskandidaat beloofde Biden daarin grote verandering, maar de politieke realiteit is dat hij aan de roep om een humaner beleid moet voldoen zonder van Republikeinen en gematigde Democraten het verwijt te krijgen dat hij de grens opengooit. Bidens oplossing: hij stelt geen scherpere maatregelen tegen ongedocumenteerde immigranten in, zoals Republikeinen willen, maar ook geen fundamentele veranderingen in het grensbeleid.

Dit leidt tot grote frustratie onder activisten. ‘Amerika heeft behoefte aan een scherpe koerswijziging na Trumps grensbeleid’, schreef Clara Long van Human Rights Watch in The Hill. ‘De Biden-regering zou voorrang moeten geven aan de humanitaire noden van asielzoekers, in plaats van ze, inclusief kinderen, te behandelen als bedreigingen van de veiligheid.’

Intussen gaat het deporteren van immigranten door. Volgens migratiewaakhond United We Dream zijn sinds Bidens inauguratie ruim 26.000 mensen gedeporteerd. Biden probeerde wel een tijdelijk moratorium op deportaties in te stellen, maar daar stak een Texaanse rechter een stokje voor.

Vorige week vaardigde de Immigration and Customs Enforcement (ice) tijdelijke richtlijnen uit voor het vervolgen en deporteren van ongedocumenteerden. Nieuw is een pre-approval system, waarmee immigranten die geen bedreiging zijn voor de nationale veiligheid een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Volgens activisten moet dit ook gelden voor immigranten uit onveilige of door natuurrampen getroffen landen. De American Civil Liberties Union (aclu) waarschuwt bovendien dat de ice-richtlijnen ‘te veel bevoegdheid geven aan ice-agenten om operaties uit te voeren die onze gemeenschappen en families verscheuren’. Vooral de presumpties van wat de ‘nationale veiligheid’ of ‘openbare veiligheid’ bedreigt noemt de aclu veel te breed, omdat ze ervan uitgaan dat ‘alle grensoverschrijdingen een bedreiging zijn’.


Het aantal in2021 getelde doden en vermisten op de Middellandse Zee volgens het Missing Migrants Project (IOM): 161