Paramaribo – Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (cbb) in Suriname weigerde de buitenlandse huwelijksakte van een mannelijk echtpaar in te schrijven in het huwelijksregister. Het koppel was speciaal naar Argentinië gegaan om daar te trouwen, want in Suriname mogen koppels van gelijk geslacht dat (nog) niet. Ook de buitenlandse huwelijksakte werd geweigerd, waarop het koppel de weg naar de rechtbank zocht. Het Constitutioneel Hof oordeelt nu dat de weigering niet in strijd is met de Surinaamse grondwet.

‘Je zou denken dat het een uitgemaakte zaak is, want in de grondwet staat geschreven dat niemand gediscrimineerd mag worden, op welke grond dan ook’, zegt Sardha Sitaram, samen met Milton Castelen advocaat van het echtpaar. Hun cliënten hebben al langer dan dertig jaar een relatie en willen graag een geregistreerd huwelijk, zodat zij aanspraak kunnen maken op alle rechten waar een getrouwd heterokoppel recht op heeft, zoals bij erfrecht, adoptie en opname in het zekerheidsstelsel van hun werkgevers.

Suriname is aangesloten bij het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin ook de rechten van de lhbtq+-gemeenschap duidelijk gewaarborgd zijn. ‘In de praktijk worden deze verdragen en de rechtsgevolgen genegeerd’, zegt Castelen. In de onderbouwing van het besluit erkent het Hof dat het recht om te huwen in Suriname voor eenieder van kracht is – en dus ook voor koppels van hetzelfde geslacht – vanwege het lidmaatschap bij deze internationale verdragen, maar het hof komt vervolgens tot het besluit dat het cbb niet discrimineert door de buitenlandse huwelijksakte van een mannelijk echtpaar niet te erkennen. ‘Hoe meer ik het besluit lees, hoe meer mijn haren ervan recht staan’, zegt Sitaram.

In een eerdere zaak weigerde het cbb ook al om de geslachtsverandering van de Yvanna Hilton, geboren als man, door te voeren bij de burgerlijke stand. Na tien jaar juridisch getouwtrek oordeelde de rechter vorig jaar in hoger beroep dat Hilton zich mag inschrijven als vrouw.

‘Ten aanzien van de rechten van de lhbtq+ kan gesteld worden dat vooralsnog specifieke wetgeving ontbreekt en de bestaande huwelijkswetgeving moet worden aangevuld’, stelt het Constitutioneel Hof. Daarvoor zou er eerst een maatschappelijke discussie gevoerd moeten worden over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht alvorens de wet hierop aan te passen.