Taipei - Volgens opiniepeilingen blijft de doodstraf onverminderd populair bij het overgrote deel van de Taiwanese bevolking, maar nadat president Ma Ying-jeou zich eerder dit jaar publiekelijk had verontschuldigd voor een onrechtmatige executie in 1997 kwam op het eiland een felle discussie op gang. Die werd verder aangezwengeld toen twee maanden terug vijf gevangenen de kogel kregen zonder dat familieleden daarover waren ingelicht. Dit debat zou volgens een rapport van mensenrechtenorganisatie Dui Hua wel eens consequenties kunnen hebben voor buurlanden als Zuid-Korea, Japan en, opvallend genoeg, China. Volgens het rapport zijn er ‘behalve enkele wijd bekritiseerde executies in China, recentelijk geen andere executies zo zwaar veroordeeld in dit deel van de wereld als die in Taiwan. Het levendige politieke proces in Taiwan zorgt voor een gezond publiek debat, dat een invloed zal hebben op de rest van Azië’, aldus Dui Hua.
Ofschoon het valt te betwijfelen of Taiwans houding jegens de doodstraf inderdaad snel zal veranderen, gelooft de mensenrechtenorganisatie dat Peking de discussie wel degelijk met een scheef oog in de gaten houdt. ‘Het zal altijd moeilijk blijven direct de vinger op een resultaat te leggen, maar indirect wordt China wel degelijk beïnvloed door omliggende landen waarmee het culturele karakteristieken deelt’, zegt woordvoerder Joshua Rosenzweig in Hongkong. ‘En het feit dat (de Taiwanese president) Ma Ying-jeou publiekelijk op de knieën ging voor een portret van (de geëxecuteerde) Chiang Kuo-ching maakt voor Peking duidelijk dat ook in samenlevingen waar het vermijden van gezichtsverlies van ultiem belang wordt geacht een regeringsleider zijn spijt over fouten kan betuigen. Wij geloven zeker dat dat in China stof tot nadenken oplevert.’ Chiang Kuo-chin was 21 jaar oud toen hij onschuldig ter dood werd veroordeeld voor de moord op een jong meisje in 1996. Een jaar later stond hij voor het vuurpeloton.
China zegt al jaren de uitvoering van de doodstraf te willen beperken, maar het land is wereldwijd nog altijd verreweg koploper. Schattingen lopen uiteen van tweeduizend tot achtduizend executies per jaar. ‘Of een sleutel tot juridische hervormingen te vinden is in de aangrenzende landen lijkt me wat al te simpel gesteld’, zegt een westerse diplomaat in Peking. ‘Maar dat ontwikkelingen in verwante culturen mogelijk een invloed hebben is niet uitgesloten.’