Op de site van NTR’s De herkansing staat een fotootje van Prem Radhakishun die met de rechtervuist een stoot uitdeelt. Adequate typering van de man die zich diskwalificeerde als ‘tafelheer’ in De wereld draait door. Premmiaans beukte hij in op de Volkskrant (‘onbetrouwbare azijnbode van oude witte mensen die niet weten dat de maatschappij veranderd is’), voor welk geschreeuw hij ook was ingehuurd. Maar in één adem door spuide hij stuitende insinuaties over een medewerker van dat blad die, toevallig, ooit iets onwelgevalligs over Prem had beweerd. In een lamentabele apologie, door hemzelf ‘essay’ genoemd en door NRC Handelsblad geweigerd (te vinden op GeenStijl), beweerde hij dat zijn verdachtmakingen deel waren van een masterplan om de onbetrouwbaarheid van media aan de kaak te stellen. Helaas door niemand begrepen. Maar dus wel altijd op de bres tegen onrecht. Het gelijk dat Prem óók heeft raakt vermorzeld tussen demagogie, samenzweringstheorie en narcisme op het pathologische af.
De NTR zou na de affaire een hartig woordje met hem spreken, maar besloot kennelijk toch met hem door te gaan. Een beroepsverbod zou ook wel heel ver gaan. En, los van gebrulde bijdragen aan praatprogramma’s ziet de NTR kennelijk veel in de methode-Prem. In De herkansing helpt hij pubers uit de knel. Zoals Jari, die spijbelt, louter onvoldoendes haalt, liegt dat het gedrukt staat en zijn moeder verrot scheldt. Dan komt Prem. Die trekt een briljante conclusie. Niet Jari is schuldig, maar zijn ouders die, gescheiden, hun oorlog voortzetten en niet op één lijn zitten in de opvoeding. Daaraan gaat hij een eind maken. Opzienbarend is dat mama en papa meewerken, hun verwijten en sores aan Prem en het Nederlandse volk toevertrouwen, zich letterlijk een stormbaan op laten jagen om samen hindernissen te overwinnen die ze alleen niet aankunnen en zo Jari aan voldoendes helpen. Een commentaarstem legt uit wat tussen scènes in is gebeurd maar benadrukt ook des presentators inzicht en daadkracht: ‘Prem weet genoeg’; ‘Prem eist van de Raad van de Kinderbescherming dat er rust komt.’ Noord-Korea is niet ver. Is dit goedkoop cynisme?
Inderdaad waagt Prem zich net als Keith Bakker (au) aan schier onmogelijke opdrachten en komt hij als Pieter Storms overal binnen, goedschiks of kwaadschiks. En het resultaat lijkt in deze aflevering opzienbarend. Dat is Jari en zijn ouders van harte gegund. Eén kind dat geholpen wordt is beter dan geen. Maar Prems verbluffende psychologische en pedagogische inzichten zijn toch vooral open deuren. De cadeaus waarmee hij komt (huiswerkbegeleiding, psychologe voor de ouders, ondersteuning in conflict met de Raad, bezoek aan Ajax-AZ) zijn niet weggelegd voor Jari’s ontelbare lotgenoten. Van wier ouders er niet één de stormbaan opzoekt door dit program. Prem is Batman en weldoener, namens HM Televisie, en zijn protégés leveren de verstrooiing met serieus randje die De herkansing biedt. Als hij Jari’s deur voorgoed achter zich sluit gaat prompt zijn mobiel: de volgende casus dient zich aan. Potsierlijk toneelstukje. Te meer omdat blijkens de site jongeren zich nog kunnen aanmelden voor een hoofdrol: storm loopt het niet. Wat me trouwens verbaast na het zien van de Telefilms 2011. Zes familiefilms, met en voor kinderen en jongeren. Ik telde drie huwelijken in staat van ontwrichting en twee eenoudergezinnen waarvan het kind op zoek gaat naar de vader. Gelukkig komt alles goed - en dat door de kinderen zelf, zonder hulp van Prem. Mijn favorieten: De sterkste man van Nederland van Marc de Cloe (tot 23 januari online); Bon Voyage van Margien Rogaar (29 januari); Briefgeheim van Simone van Dusseldorp (12 februari).

De herkansing, NTR, donderdags, Nederland 1, 22.15 uur. Telefilm 2011, zaterdags, Nederland 3, 19.00 uur. Volledig overzicht op www.telefilm.nl