De Amerikaanse organisatie Terror Free Tomorrow (wat een ambitie) met de wijdlopige ondertitel: ‘Building a New Strategic Framework to Fight Global Terrorists’ voert geregeld opiniepeilingen in verre landen uit. Onlangs peilde ze de bevolking van Pakistan, een bondgenoot van de Verenigde Staten waarvan grote delen van de bevolking opvallend sympathiek staan tegenover Osama bin Laden. Het blijkt dat acht procent van de Pakistani meent dat aanvallen op burgers soms zijn gerechtvaardigd, om de islam te verdedigen. Dat klinkt als een gevaarlijk hoog percentage. Maar begin dit jaar peilde World Public Opinion, een organisatie die net als Terror Free Tomorrow in Washington is gevestigd, hoeveel Amerikanen menen ‘dat aanvallen op burgers soms zijn gerechtvaardigd’. Het antwoord blijkt: 24 procent. Bijna een kwart van de Amerikanen vindt, kortom, dat aanvallen op burgerdoelen ‘soms gerechtvaardigd zijn’. World Public Opinion zag overigens ook dat bijna tachtig procent van de Pakistani – zo blijkt uit een onderzoek dat zij verrichtte tussen december 2006 en 15 februari 2007 – een voorstander is van de strikte toepassing van de sharia in alle islamitische landen. Hoeveel Amerikanen daar voor zijn, is niet onderzocht.
Link www.worldpublicopinion.org