ER BESTONDEN IN Nederland nog niet zo lang geleden gereformeerden die op religieuze gronden de vaccinatie tegen polio afwezen en hun rieten dak niet wilden verzekeren tegen blikseminslag. Het was God, zo redeneerden zij, die besloot hun boerderij in de as of hun kinderen in de ijzeren long te leggen; tegen zo’n beslissing dienden zij zich niet te verzetten. Het was een wreed standpunt, maar wel een consequent standpunt.
Die radicale ontkenning van de wetenschap van bliksem en virus leek uitgestorven. Tot verbazing van de meeste denkende Nederlanders zijn er echter opnieuw landgenoten die het corpus aan wetenschap over de ouderdom van het heelal en de ontwikkeling van het leven op aarde geheel en al ontkennen. U kreeg daarvan deze week een in zesmiljoenvoud gedrukt bewijs in de bus. Het is té makkelijk om de redenaties in die folder te kijk te zetten – nou vooruit, één voorbeeld dan: de opstellers verklaren het voorkomen van ‘primitieve levensvormen’ in oude geologische lagen, en van ‘hogere levensvormen’ in meer recente lagen, doordat die hogere levensvormen zich bij stormvloeden of aardbeving in veiligheid hebben gebracht. Toen de dinosaurussen verdronken waren de mensen tijdig op een duintop geklauterd. Het zou grappig zijn als het niet zo oliedom was.
Het verleden is onderwerp van geschiedenis, en dat is geen exacte wetenschap, en dus is de scheppingstheorie even aannemelijk als de evolutietheorie, zo beweert de initiatiefnemer, Kees van Helden te Urk, voorzitter van de Vereniging Bijbel en Onderwijs. Het is frappant dat Urk, dat zulke vakkundige zeelui, gehaaide visfraudeurs en kranige cocaïnesmokkelaars heeft voortgebracht, ook zulke dwaallichten onder de bevolking telt. Vroeger kon de eilandstatus daarvoor een verklaring bieden, maar afgaand op de folder moeten wij aannemen dat de voorzienigheid bewust een dergelijke variatie in de bevolking heeft willen scheppen. Het is ieders volste recht de resultaten van wetenschappelijk onderzoek geheel en al terzijde te schuiven. U mag best geloven dat de aarde plat is. Of hol. U mag best geloven dat God bepaalt waar de bliksem inslaat, en u hoeft zich daar van mij niet tegen te verzekeren. Maar geef toe: het is een tikje flauw om het allebei te doen. Het is ’t één of ’t ander.
De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. De wetenschap die dat beweert is (zeer grof gesteld) ook de wetenschap die de röntgenfoto, de MRI-scan en de bestraling van tumoren mogelijk maakt. Het is dezelfde soort wetenschap die Urker vissers op zee helpt bij het vinden van de makreel. Waarom die wetenschap zes dagen per week gebruiken, om hem op de zevende dag af te wijzen? Wat is dat voor slap opportunisme?
Kom, heren van de Vereniging Bijbel en Onderwijs, wees consequent. U wijst de geologie, de natuurkunde, de scheikunde en de evolutie af. Prima. Distantieer u dan ook van de meteorologie, radiologie, farmacologie en oncologie.