Opus dei

Er dreigt mythevorming over de vraag of mgr. Eijk lid is van het Opus Dei. De Groene van 22 september laat de woordvoerder van Groningen verklaren dat het Opus Dei het bisdom heeft aangegeven er prijs op te stellen dat namen van leden naar buiten worden gebracht. Er is echter geen sprake geweest van enig overleg tussen het bisdom en het Opus Dei. Daar komt bij dat kerkelijke benoemingen van leden, dus ook bisschopsbenoemingen, worden gepubliceerd in Romana, het officiële bulletin van het Opus Dei. De naam van mgr. Eijk zal men daar tevergeefs aantreffen.