Het was het begin van een golf van ontdekkingen en schandalen die nog altijd over België rolt. Weken later werd er met veel bombarie een gerechtelijke inval gedaan in het aartsbisdom van Mechelen. De opdracht kwam van twee aanklagers uit Brussel, Bulthé en Audenaert, de uitvoering van onderzoekscommissaris De Troye. Een uurtje voor de inval was de pers verwittigd. Het werd een gigantisch spektakel dat de hele wereld rondging. Drilboren werden naar de kathedraal van Mechelen gesleurd om het graf van ex-kardinaal Mercier open te breken, rechercheurs gooiden als bouwvakkers dozen door de ramen van het bisschoppelijk paleis en kardinaal Danneels werd als een ware crimineel naar de kerk gebracht.
Was gerechtigheid geschied? De commissaris zweeg in alle talen, maar langzaam lekte uit dat de mediastunt tot niks had geleid. Er werd ook een inval uitgevoerd bij de commissie-Andriaenssens en honderden vertrouwelijke dossiers van pedofilieslachtoffers van geestelijken werden in beslag genomen. Iedereen kwaad op iedereen.
De procureur-generaal van Brussel, Marc de le Court, liet het daarbij niet en beval een onderzoek naar de invallen. Daarmee werd duidelijk dat de twee machtigste geheime organisaties van België, het oerconservatieve katholieke Opus Dei en de vrijzinnige Loge, elkaar via deze zaak op leven en dood bekampen.
Officieel worden er geen namen van de leden bekendgemaakt. Maar zoals alles in België kan niks geheim gehouden worden. Bulthé, Audenaert en De Troy zijn eminente vrijmetselaars, Marc de le Court is een belangrijke pion van Opus Dei. Voeg daarbij de Opus Dei-vrienden van het koningshuis en invloedrijke politici van christelijke signatuur en het wordt duidelijk waarom Opus Dei hard kon terugslaan. Het hele onderzoek van De Troye werd nietig verklaard en hij moest alle in beslag genomen documenten vriendelijk teruggeven.
Ondertussen lekte een letterlijke transcriptie uit van een zogenaamd verzoeningsgesprek tussen kardinaal Danneels en het slachtoffer van Vangheluwe, waaruit duidelijk bleek dat Danneels de belangen van de kerk boven die van het slachtoffer had gesteld. Danneels oogstte woede onder het volk. Vorige week bracht onderzoeker Andriaenssens de dossiers van slachtoffers naar buiten. Het volk werd nog woester.
Maandagochtend zou aartsbisschop Léonard de zwaar uitslaande brand blussen. Dacht België. Maar de aartsbisschop beperkte zich tot een ware ‘tsjevenspeech’: hij zei dat Vangheluwe niet meer kan voorgaan in de kerkelijke diensten, maar dat Rome het laatste woord heeft. Vele politici en advocaten eisen volledige transparantie terwijl media worden bedolven onder boze brieven en reacties. Opus Dei heeft zich tot zijn machtigste patroon gekeerd in Rome - maar of zij het tij nog kunnen keren is zeer de vraag.