En dat is maar goed ook.
Want dit Huis heeft onmetelijke potenties in zich, potenties die zo'n subversieve, pseudo-intellectuele club onmogelijk kan overzien. Terwijl de verzamelde Oranjes nu juist zo'n ideale business opportunity vormen, waar wij met zijn allen van zouden kunnen profiteren.
Oranje is folklore, levende folklore, een nuttig eiland in de kille globalisering van onze maatschappij. Gouden koetsen, paleizen, koninklijke domeinen, droomhuwelijken, galadiners, exotische vakanties - het spreekt allemaal tot de verbeelding van vele onderdanen.
Ja, Oranje is niettemin onmiskenbaar saai. En zij souperen ons kostbare belastinggeld op, een gegeven dat door menigeen in Nederland als een doodzonde wordt ervaren.
Daarvoor is echter een elegante oplossing voorhanden.
Daarvoor moet eerst een ontkoppeling plaatsvinden van de belangenverstrengeling tussen het koningshuis en de politiek. Het is toch werkelijk te gênant voor woorden om te zien hoe zo'n zwartekousenfetisjist uit de Tweede Kamer de toekomstige partner van de kroonprins durft af te wijzen op grond van haar geloofsovertuiging?
Dat moet onmiddellijk uit zijn.
Aan de andere kant is het onbelangrijk of de Koningin wekelijks serieus overleg pleegt met de minister-president. Grondwettelijk heeft zij immers geen enkele macht. Dit verschijnsel moet dus worden gezien als een voor haar nuttig en blijkbaar aangenaam tijdverdrijf.
Pas als dit allemaal is ontkoppeld krijgt de royal company de gelegenheid zich in het komende millennium volledig en onafhankelijk te ontplooien en een der meest profijtelijke instellingen van Nederland te worden.
Dus: Oranje naar de beurs!
Dat kan nog gezellig druk worden op Beursplein 5, als (uiteraard op Koninginnedag) de eerste aandelen worden uitgegeven. Het koersverloop van ons Oranjefonds weerspiegelt vanzelfsprekend het gedrag en de activiteiten der verschillende koninklijke hoogheden. Leuke beelden van een trouwpartijtje, bijvoorbeeld, tussen een Van Vollenhoventje en een Van der Broekje? Wham! Vierentwintig punten stijging in één dag. Minder leuke beelden van het uitdunnen van zogenaamd ‘schadelijk wild’ onder leiding van ZKH William the Hunter? Pang! Daar gaat de koers als een aangeschoten damhert onderuit.
De samenstelling van de Raad van Bestuur van het Orange Fund kan geen probleem zijn. Gezien de diverse gecompliceerde financiële activiteiten in het verleden is er expertise genoeg aanwezig.
Jammer dat binnenkort de afbeelding van onze vorstin van de munt verdwijnt, want dat had heel wat opgeleverd aan… eh… royalties.
Maar we hebben nog de postzegels als onuitputtelijke inkomstenbron. Door aan elke postzegel met een Oranjehoofd een tweede zegel te bevestigen, komt men tegemoet aan een andere vorm van nationale verslaving: het sparen van zegels. Voor, laten wij zeggen, elke honderd zegels ontvangt de spaarder een preferent aandeel. En uiteraard sparen wij airmiles. Vooral als wij met de Koninklijke vliegen. Wie piloot is op de meest courante lijnen, moge duidelijk zijn.
Wat zal de thesaurier (zo heet een financiële dinosaurus aan het Hof) glunderen bij de presentatie van de jaarcijfers! Dat gebeurt op Prinsjesdag, tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, in de Ridderzaal, want tradities zijn er om in stand te worden gehouden.
Vele, vele andere inkomstenbronnen kunnen nu vrijelijk worden aangeboord. Denk maar aan alle internationale sportwedstrijden. Het Hof staat uiteraard vooraan om het monopolie op de kleur oranje op te eisen, mét de impliciete gepaste honorering. Helaas is de teelt van onbespoten (oranje!) worteltjes al door prins Claus geclaimd, zodat prins Pieter iets anders zal moeten verzinnen. Als het maar geen spruitjes worden, want daaraan kleeft een luchtje sinds Juliana, als volksvrouw vermomd, bij de VPRO is opgetreden.
Het medium televisie biedt trouwens ongekende mogelijkheden. Er zal minstens één betaalde zender de lucht in moeten om alles, maar dan ook alles wat met Oranje te maken heeft te registreren. Wij hebben er, als onderdaan en aandeelhouder, recht op eindelijk eens in de koninklijke vertrekken te kijken, inclusief Paleis Noordeinde en de Gelukkige Olifant, mét commentaar van onze nationale royalty-specialiste Maartje van Weegen.
Rest een talkshow, een soap, een populariteitspoll, quizzen, Oranjeconcerten (de jonge Mozart!) en historische toneelstukken, met het complete Oranjehuis als deelnemer. Gouden kijkcijfers zijn gegarandeerd.
Kabinet, doe er wat aan! Opdat ons geliefde vorstenhuis, na enige tijd enigszins in het dal te hebben gezeten, weer moge worden opgestoten in de vaart der volkeren!