Dat leven van de steun niet noodzakelijkerwijs een kwelling hoeft te zijn, wordt elk jaar weer bewezen door de leden van het koninklijk huis. Het gezin kent evenveel steuntrekkers als de familie Flodder. Geen van hen is ooit lastig gevallen met een Melkertbaan.

Ook in 2002 zit het wel weer snor met de diverse toelagen en zal herintreding op de arbeidsmarkt wel weer een illusie blijken. Koploper is en blijft Beatrix, die in 2002 3.797.687 euro’s in de zak mag steken. Daarvan is 1.393.105 euro bestemd voor personeelskosten, 1.681.256 euro voor «overige, niet-personele kosten» en 723.326 euro wordt als persoonlijk inkomen uitgekeerd. Ook Juliana mag in 2002 nog altijd rekenen op een stevige toelage. De prinses krijgt in totaal 1.030.081 euro, waarvan 409.310 euro als persoonlijke uitkering, 339.881 euro voor personeelskosten en 280.890 euro voor de resterende onkosten. Niet slecht voor een vrouw die al jaren officieel op non-actief staat en geen enkele representatieve functie meer vervult. Pas daarna volgt de kroonprins. Willem-Alexander hoeft met een totale toelage van 907.561 euro ook niet op een houtje te bijten, en weet zich bovendien verzekerd van enige financiële zekerheid doordat ook zijn aanstaande bruid reeds in de begroting is opgenomen. Máxima toucheert volgend jaar 733.762 euro, die volgens een mededeling van het ministerie van Algemene Zaken over elf maanden zullen worden uitgekeerd. Daarmee verdient ze meteen bijna evenveel als prins Claus (760.083 euro in totaal) en zelfs meer dan prins Bernhard, die met 623.494 euro de hekkensluiter is.

In totaal moet er een bedrag van 7.852.668 euro (ruim 17,5 miljoen gulden) aan uitkeringen worden opgebracht, die dan kunstmatig zijn verlaagd met wat het ministerie cryptisch omschrijft als «een pseudo-premie werkloosheidswet». «De hier genoemde bedragen zijn nog aan verandering onderhevig», aldus het ministerie in de toelichting op de royaltybegroting. Het persoonlijke inkomen van de koninklijke steuntrekkers is overigens gerelateerd aan de ontwikkeling van het netto inkomen van de vice-president van de Raad van State. Voorts zijn er nog de «declarabele kosten» bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Vrom en Verkeer en Waterstaat. Daar staat Beatrix voor 4.013.000 euro in de boeken, terwijl Juliana ook nog eens 501.000 euro weghaalt.

De Oranjes hoeven dus niet op de kleintjes te letten. Niettemin zijn zij vanaf heden bijna verplicht om de dagelijkse boodschappen voortaan bij Dirk van den Broek te doen. De supermarktketen heeft zich geëngageerd met de monarchale zaak. In elke vestiging van Dirk is nu het fanmagazine Oranje Boven gratis verkrijgbaar. De nieuwste editie bevat onder meer een dieptereportage over Johan Friso, «de intelligentste zoon van Beatrix» en de rubriek «Meest gestelde vragen over ons vorstenhuis», met daarin onder meer de vragen: Wie was Greet Hofmans? en: Hoeveel verdient de koningin? De advertenties zijn specifiek gericht op doelgroep, hetgeen teksten oplevert als: «Fleuril houdt ook van Oranje», en: «Kips, een koninklijke leverworst». Nu maar afwachten wat Albert Heijn daar in het kader van de grote supermarktoorlog tegenover stelt.