Toen de Belgische architect en kunstenaar Luc Deleu (1944) in het jaar 1970 T.O.P. office oprichtte, koos hij een naam die ook als een oproep opgevat kan worden: Turn On Planning! Vanuit een oprecht engagement met actuele vraagstukken als de duizelingwekkende groei van de wereldbevolking, de onevenwichtige voedselproductie, de immer oprukkende milieuvervuiling en de frictie tussen het individu en de maatschappij, heeft Luc Deleu een ‘eco-centrische’ vorm van urbanisme op wereldschaal ontwikkeld, die de naam Orbanisme draagt.

In de afgelopen veertig jaar hebben Luc Deleu en T.O.P. office een rijk en veelzijdig oeuvre opgebouwd, dat niet alleen bestaat uit projecten en plannen op het gebied van architectuur en stedenbouw, maar ook uit visionaire voorstellen, objecten, installaties en kritische teksten. Met speciale aandacht voor de mondiale gevolgen van het menselijk handelen, richt Orbanisme zich op de belangrijkste vraagstukken waar architectuur en stedenbouw mee worden geconfronteerd in de tweede helft van de 20ste en aan het begin van de 21ste eeuw. Daarbij wordt ook een kritische dialoog aangegaan met de utopische traditie.

De tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office concentreert zich op Orban Space, het meest recente onderzoeksproject dat in 2006 door Luc Deleu - T.O.P. office is opgestart. Met Orban Space maakt T.O.P. office zijn ambitie waar om een theoretisch kader en een methodiek te ontwikkelen waarbinnen kan worden nagedacht over de openbare ruimte op wereldschaal, met als uiteindelijk doel om geschikte ontwerpstrategieën te onwikkelen.

In een unieke en door T.O.P. office ontworpen scenografie brengt de tentoonstellingen een opmerkelijke keuze van eerdere werken en projecten samen met recente resultaten van Orban Space. Nieuwe werken worden in een historisch perspectief geplaatst door middel van oudere werken en projecten, alsook een zorgvuldige selectie van schetsen, modellen, ontwerpinstrumenten en historische documenten uit de periode 1969-2011. Het gros van de geselecteerde werken zijn niet eerder aan het publiek getoond.

Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office is geen solotentoonstelling en ook geen retrospectief, maar wil vooral onverwachte perpectieven bieden en nieuwe verbindingen blootleggen binnen het gehele oeuvre. Het stelt zich tot doel de vele, steeds terugkerende campagnes, acties en strategieën die zo typerend zijn voor het werk en de praktijk van Luc Deleu - T.O.P. office in kaart te brengen en te benoemen.


Boekpresentatie:
Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
30 november 2012, 17 uur

Meer informatie klik hier

Masterclass Luc Deleu-T.O.P. office: Orban Space
21 t/m 25 maart 2011

Meer info en verslag klik hier

Lezing The Knight’s Move: Luc Deleu
24 februari 2011

Meer info klik hier.

-

20 Jan ‘13 - 24 Mar '13

Opening op Saturday 19 January om 17:00

Hogewal 1-9, Den Haag

Entree: gratis