Orlando furioso is…

Orlando Furioso Is mijn Naam… Vandaar Dat ik Mij Nergens Voor Schaam… De dames Zijn op mij Gesteld… En van mijn Vakkevakkevak… Ben ik Een held!