Mooie beelden, die maakten dat je zin kreeg om naar dat nostalgische, -roodbruine Zuiden af te reizen, want dat viel op in Van Reybroucks tour door zijn land: de -kleuren. Van het donker eiken van de kroeg waar hij het wielrennen bekeek, het overheersend sombere baksteen- en dakpanrood van de steden, tot het oker en het grijs van de Vlaamse hoogvlakten (ja, Vlaanderen blijkt hoogvlakten te hebben).

Nu laat dit zich natuurlijk mooi tot een romantisch, gekleurd beeld smeden voor een Hollandse die heel wat heeft gereisd, maar haar eigen buurland eigenlijk alleen kent van stedentripjes, wegrestaurants en enkele romans. En van Suske en Wiske, natuurlijk. Dat laatste zal een aantal vooroordelen eerder bevestigd dan ontkracht hebben (je kunt een jonge Nederlandse Vandersteen-lezer de gedachte niet kwalijk nemen dat elke Vlaming een voornaam heeft die met -ke eindigt). Genoeg clichés voorhanden in elk geval, terecht en minder terecht, maar het maakt eens te meer duidelijk hoe we onze buren tegemoet treden: met allerlei veronderstellingen. Met ‘buren’ hoef je wat dat betreft niet eens de Belgen te bedoelen.

Over de vooroordelen die ons leiden en mis-leiden gaat ook het nieuwe boek van de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke. Op het AAA–festival zal zij, net als een aantal anderen, spreken over de van oudsher druk bediscussieerde verhouding tussen Nederland en België. Een traditionele burenkwestie, die zich goed laat uitvechten op het gebied van literatuur: taal is immers altijd een belangrijk element in de vergelijking. De geëmigreerde Noorderling Marc Reugebrink plaatst die vergelijking, in dit nummer, in cultuurhistorisch perspectief.

Los van de clichés bestaan er binnen deze discussie natuurlijk ook de meest uiteenlopende meningen van ingewijden die beide kanten van de grens goed kennen. Culturele uitwisselingen en internationale vriendschappen zijn er namelijk genoeg. Zulke goed geïnformeerde opinies klinken ook volop in deze uitgave, zowel van Nederlanders als van Belgen. Bij de buur is het beter, bij de buur is het slechter, buurman weet van aanpakken, buurvrouw maakt er een rommeltje van. Je kunt het allemaal beweren. Maar wie zich verdiept zal begrijpen, logisch ook, dat je met gemeenplaatsen eigenlijk niet aan kunt komen zetten. Zoals Nederland niet alleen grijs en groen is, zo is ons buurland niet alleen rood en bruin.

Deze editie van het AAA-festival staat in het teken van goed buurschap. Ook daarover bestaan clichés, spreekwoorden zelfs. Voor geslaagde muzikale, literaire en kunstzinnige ontmoetingen over de grens maakt het echter niet uit of je goede buur bent of verre vriend.


AAA Festival
Muziek en Kunst

Het AAA Festival is een samenwerking van het Koninklijk Concertgebouworkest met andere Amsterdamse instellingen rond eigentijdse kunst en muziek. AAA wil verrassende bruggen slaan tussen eigentijdse muziek en andere kunstdisciplines, tussen kunstenaars, publiek en de actualiteit in het maatschappelijk debat. Zes keer per jaar worden concerten gegeven rond een bepaald thema. Elke AAA bestaat uit een concert door het Koninklijk Concertgebouworkest, concerten en/of films op diverse locaties, een lezing in SPUI25, een vrijdagmiddag-programma met beeldende kunst, muziek en debat en een afsluitende Late Night.

AAA Festival Partners
De Brakke Grond, deBuren, De Groene Amsterdammer, De IJ-Salon, Entrée, EYE, Frascati, Het Concertgebouw, Holland Festival, Koninklijk Concertgebouworkest, NIMK, Muziekgebouw aan ‘t IJ, SPUI25, Stadsschouwburg, Stedelijk Museum

NL/B - deBuren
Ooit vormden we samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, maar langer dan 27 jaar heeft dat niet geduurd. In 1830 was de operavoorstelling van Aubers La Muette de Portici in de Brusselse Muntschouwburg de druppel die de emmer deed overlopen: het oproer dat volgde zou tot de onafhankelijkheid van België leiden.

In de AAA-themaweek NL/B - deBuren staat de relatie tussen de Nederlanders en de Vlamingen centraal. Waarom kennen wij de muziek van onze zuiderburen zo slecht? AAA brengt hierin verandering. Zowel in het Muziekgebouw als bij het Koninklijk Concertgebouworkest staat de Belgische componist Luc Brewaeys centraal. Zijn werk werd niet eerder door orkest gespeeld, terwijl hij met acht symfonieën een grote reputatie heeft. Een andere Belgische componist, Frédéric Devreese, blijkt onvermoede wortels in Amsterdam te hebben. Verder klinken noten van de vooraanstaande Karel Goeyvaerts en zijn jonge landgenoot Bram Van Camp in de Kleine Zaal. Samen met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel werd een uitgebreid theaterprogramma in De Brakke Grond geprogrammeerd. Eye brengt een avond over de Belgische filmziel en de schrijfster -Annelies Verbeke is te gast bij Confrontaties.