Wat zijn de structurele factoren achter alle incidenten die de corporatiesector hebben doen ontsporen? Vijf deelnemers deden onder begeleiding van onderzoeker en publicist Marcel Metze bijna een half jaar onderzoek naar de belangen en machtsverhoudingen in de corporatiesector. Na uitgebreid literatuuronderzoek en een financiële analyse voerden de deelnemers van de masterclass ruim honderd gesprekken met corporatiebestuurders en -werknemers, wetenschappers, accountants, toezichthouders, huurders en politici. Ze deden archiefonderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en brachten bezoeken aan Vogelaarwijken, corporatiekantoren en conferenties.

Via groene.nl/corporatie is een geannoteerde versie van dit artikel te vinden. De auteurs zijn bereikbaar voor commentaar corporatie@groene.nl

Kijk op groene.nl/masterclass voor meer informatie over de masterclass onderzoeksjournalistiek.


Beeld:
Herman Engbers / HH
27 september 2007. Portret van vml minister Sybilla Dekker op een dichtgemaakt huis in de Rivierenwijk