Paard

Laat ik voorop stellen dat ik zeer tevreden ben met mijn abonnement op De Groene Amsterdammer.

Hoek van Holland, Edoch, moet ik nu echt geloven dat de heer E.H. van Eeghen (De Groene Amsterdammer van 11 augustus j.l.) bijna is doodgeschoten door een páárd?