Hoek van Holland, Edoch, moet ik nu echt geloven dat de heer E.H. van Eeghen (De Groene Amsterdammer van 11 augustus j.l.) bijna is doodgeschoten door een páárd?