Paarse hoop

In zijn bewogen betoog in De Groene van 15 februari getuigt Jan Pronk van zijn wankelend geloof in de herrijzenis van de sociaal-democratie. Hij citeert o.a. uit Kurt Cobains afscheidsbrief bij diens zelfmoord - ‘Het is beter je zelf op te blazen dan langzaam weg te kwijnen’ - en beveelt vervolgens een vergelijkbaar citaat van Neil Young (‘It’s better to burn out than to fade away’) aan als ‘motto bij het eeuwfeest van de sociaal-democratie: ga alleen door als je zeker weet dat er hoop is…’

Kurt Cobain maakte er in wanhoop een einde aan, Neil Young vindt het beter op te branden (ook al is er geen hoop meer), maar de heer Pronk wil eerst zeker weten dat er nog hoop is. Onze eigen Willem de Zwijger was dan toch wijzer: ‘Men hoeft niet te geloven om te hopen, noch te hopen om te slagen’ (bij gebrek aan controlemogelijkheid hoop ik wel dat ik hem - althans naar de geest - juist citeer). Onder het schrijven schoot mij dat liedje weer te binnen: 'Old soldiers never die, they just fade away.’ Als ik iets begrijp van de heer Pronk is het dat hij zichzelf, maar ook de sociaal-democratie, nog niet tot de old soldiers rekent.
Ste. Foy-de Belves (F) M. BECK