Hoe hoogmoedig en horkerig ook, niemand die zijn verdiensten ontkent.
In de zestien jaar dat hij in Rotterdam de dienst uitmaakte is de stad onmiskenbaar gedeprovincialiseerd. Rotjeknor werd Rotterdam, een moderne, zelfbewust ogende gemeente, die zich op alle gebieden met het rivaliserende Amsterdam kan meten, behalve natuurlijk tussen de krijtlijnen.
Het economische leven bloeit. Inmiddels wordt in het ogenschijnlijk cultuurarme Rotterdam op niveau geacteerd en gemusiceerd. De stad telt twee volwassen landelijke kranten, NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. In dit Algemeen Dagblad weerspiegelt zich het streven om Rotterdam op de landelijke kaart terug te zetten. Het was jarenlang het ochtendvoer van het bleekneuzige deel der natie, totdat er een paar jaar geleden een nieuw management aantrad dat er een tamelijk interessant en redelijk betrouwbaar dagblad van maakte.
Ongetwijfeld tot genoegen van de toenmalige burgemeester. Totdat diezelfde ex-burgemeester het AD van 28 oktober onder ogen kreeg, waarin hij over vrijwel de volle breedte van de voorpagina werd afgeschilderd als een man die ‘op grote schaal misbruik gemaakt heeft van gemeenschapsgeld en -goederen’.
Er is sprake van een ‘waslijst met frauduleuze handelingen’, die op het eerste gezicht tamelijk indrukwekkend oogt. Op het tweede gezicht is de bewijslast mager: ongespecificeerde beschuldigingen uit bronnen die veelal anoniem zijn, omdat de naamloze fluisteraars ‘represailles’ zeggen te vrezen.
Hoezo represailles? Is de huidige minister van Binnenlandse Zaken in staat zich op de dissidente ambtenaren zijner voormalige gemeente te wreken? Zal hij zijn opvolger, de VVD'er Ivo Opstelten, de opdracht geven die lui aan de dijk te zetten? De heren zullen wel wijzer zijn. Eén voorbeeld van een dergelijke vorm van machtsmisbruik en zij zijn beiden voor eeuwig en altijd de politiek uit gemanoeuvreerd.
Zelfs Pepers medestanders opereren anoniem, hetgeen misschien iets zegt over de sfeer van angst en wantrouwen aan de Coolsingel. Allemaal de schuld van Bram Peper, die nooit bedreven is geweest in de kunst vrienden te maken. Zegt men. Maar men zegt zoveel. Misschien is dit idée reçu ook al een product van het fluistercircuit, net als de verhalen over die exorbitante Peperfestijnen, dobberend op de Merwede.
‘Tachtig procent van al die geruchten is onzin’, zegt een vooraanstaand lid van de Partij van de Arbeid. Wat behelst die resterende twintig procent? Die vier kistjes bloembollen voor de tuin van huize Peper? Zijn gewoonte eerste klasse te vliegen in plaats van zich dubbel te laten vouwen in de toeristenafdeling? De op gemeentekosten aangebrachte trekhaak aan Pepers caravan? Feiten willen wij horen, documenten willen wij zien - en zolang die niet beschikbaar zijn, valt de ex-burgemeester hoogstens de eigengereidheid te verwijten die het kenmerk is van veel van die sociaal-democratische duedecimo-vorstjes.
De beschuldigingen stammen, krijgt men de indruk, uit de eerste helft van Pepers burgemeesterschap, toen hij gebukt ging onder zowel een huwelijkscrisis als een alcoholprobleem. Dan gebeuren er vreemde dingen. ‘Zelfs tijdens persconferenties schuwde Peper de drank niet’, bericht de Rotterdamse correspondent van het dagblad Trouw. ‘De journalisten aan de verplichte jus d'orange of koffie, de burgemeester met een whisky in de hand. Dat was het beeld zonder dat ook maar één journalist de moed had dit te melden.’
Dappere journalisten zijn het blijkbaar, daar aan de boorden van de Maas!
Peper heeft de beweringen als lasterlijke lulkoek afgedaan, of woorden van gelijke strekking. Hij stapt waarschijnlijk naar de rechter.
Is hij inderdaad onkreukbaar of is het een staaltje blufpoker? Wint hij, dan kan het gebeuren worden afgedaan als een mislukte actie van rancuneuze ambtenaren. Is er ook maar iets van de beweringen waar, dan hangt hij.
Wedden dat hij wint?