Palestina

Wanneer Amos Oz de overeenkomst tussen Israeliers en Palestijnen ‘de tweede overwinning van het zionisme’ noemt, doelt hij op de mogelijkheid dat Israel en de Palestijnen eindelijk een politieke weg hebben gevonden om met elkaar in vrede en wederzijds respect te leven. Die bedoeling komt niet alleen duidelijk naar voren in zijn talloze geschriften en zijn activisme voor de vrede, maar ook in de vele essays die hij in Nederland heeft gepubliceerd.

Paul Aarts en Edward Said (in de ingezonden brief van Aarts in De Groene van 22 februari) verdraaien de betekenis van die halve zin van Oz en doen het voorkomen alsof hij heeft willen zeggen dat voor Israel het vredesproces een dekmantel is om het Palestijnse volk verder te onderdrukken. Of Aarts en Said hebben Oz niet gelezen, wat jammer is - al blijken mensen wel vaker juist de schrijvers te citeren die ze niet gelezen hebben - of het is nog treuriger gesteld: ze hebben Amos Oz opzettelijk vals weergegeven in de hoop dat de lezers nog minder belezen zullen zijn dan zijzelf.
Den Haag, AKIVA TOR, pers- en cultureel attache van de ambassade van Israel