Niet om door te komen. De inzetjes over Hermans, Mulisch en Komrij zouden meer dan genoeg zijn geweest.
Weerzinwekkend is dat het overzicht van de ‘aanklachttraditie’ begint met Aan het volk van Nederland van Jan Derk van de Capellen tot den Pol. Het is overigens wèl aardig dat hij wordt genoemd, want hij mag gelden als gangmaker voor de eerste grondwet waarmee de Nederlandse democratische eenheidsstaat, de Bataafse Republiek in 1798 voor het eerst vorm kreeg.
Walgelijk is de vermelding aan het slot van Verwers memory dump dat deze vijf pagina’s werden betaald door de Stichting Fonds voor Geld- en Effectenhandel. Dan had toch minstens ook de brochure uit 1995 genoemd moeten worden van J.P. Meihuizen over Carel F. Overhoff, oud-beursvoorzitter, onder de op het stuk van Verwer toepasselijk lijkende titel: ‘Goed fout’.
(Overigens ben ik van mening dat de Bataafse Republiek in ere hersteld moet worden.)
Getelo (Dld.), H. LOOK