Een typisch politiek scheldwoord dat in de jaren dertig onder meer door NSB'ers werd gebruikt om hun afkeer van sociaal-democratische en communistische partijfunctionarissen te uiten. Die functionarissen werden door NSB'ers als ‘parasieten op het hongerende volk’ gezien. Een onschuldige term? En deze SA-leus dan: ‘Hangt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand.’ De Duitse nationaal-socialisten voegden kort na hun greep naar de macht de daad bij het woord.
Kortom, mij lijkt het gebruik van het woord ‘bons’ niet van goede (zeker niet: linkse) smaak getuigen.
Den Haag, RINUS VALKENBURG lid PvdA en ABVA/KABO