Partijbonzen

In Martin van Amerongens column ‘De Stalin-cantate’ over de koren Morgenrood en Stem des Volks (De Groene van 26 juni) kom ik het weer tegen: de ‘partijbons’. Hier in de betekenis van bemoeizuchtige partijfunctionarissen van CPN en PvdA. Over die bemoeizucht of betutteling gaat het mij niet, dat zal wel kloppen. Nee, het gaat mij gewoon om het gebruik van het woord ‘bons’.

Een typisch politiek scheldwoord dat in de jaren dertig onder meer door NSB'ers werd gebruikt om hun afkeer van sociaal-democratische en communistische partijfunctionarissen te uiten. Die functionarissen werden door NSB'ers als ‘parasieten op het hongerende volk’ gezien. Een onschuldige term? En deze SA-leus dan: 'Hangt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand.’ De Duitse nationaal-socialisten voegden kort na hun greep naar de macht de daad bij het woord.
Kortom, mij lijkt het gebruik van het woord 'bons’ niet van goede (zeker niet: linkse) smaak getuigen.
Den Haag, RINUS VALKENBURG lid PvdA en ABVA/KABO