Het verhaal van Verroens eigen liefde, als elfjarig meisje, voor een volwassene, de beschrijving van de jaren zeventig, de onderzoeken en meningen van deskundigen - het grootste deel van het artikel had zo uit de pen van een overtuigd voorstander van pedofilie kunnen komen.
De kwaliteit van de tegenargumenten stak daar schril bij af. Sarah Verroens grootste troef is dat zij beter dan iedereen weet wat kinderen voelen en denken. Als ze daarbij wordt tegengesproken door de wetenschap valt ze niet het onderzoek aan, maar de wetenschapper (Sandvoort). Maar ze gaat nog verder. De meeste argumenten vóór seks tussen volwassenen en kinderen laat ze geheel onbesproken, als****** Einde van blok 4 of hun waardeloosheid vanzelf spreekt of dat hun kwaliteit alleen de sluwheid van de pedofielen aantoont. In deze tijd van verhitte gemoederen en met een zo belangrijk onderwerp onder handen mogen artikelen zo niet geschreven worden. Sarah Verroen moet ophouden met haar gesnuif, haar komplottheorieën opzij zettten en de werkelijkheid met al haar nuances onder ogen zien.
Amsterdam,PIETER TER WAL