OPINIEPEILINGEN SPELEN een-tweetjes met de werkelijkheid. Ze geven niet alleen algemeen heersende opvattingen weer, ze beïnvloeden die opvattingen ook. Daarom hier ook maar eens een opiniepeiling. Bent u het eens of oneens met de volgende zes stellingen?
– Er voltrekt zich een ramp in dagbladenland, terwijl we de krant geen dag kunnen missen.
– De bourkini is een symbool van de ongelijkheid tussen man en vrouw.
– PVDA-minister van Financiën Wouter Bos moet de schuld van de kredietcrisis bij de banken neerleggen, niet bij de burgers.
– In een tijd van dreigende massaontslagen is het onjuist werklieden uit Marokko te halen om aan een woonwijk in Rotterdam te bouwen.
– Het is niet uit te leggen dat de uitkeringsinstantie UWV hotelovernachtingen en vliegtickets betaalt voor uitkeringsgerechtigden die in het buitenland verblijven en een herkeuring moeten ondergaan.
– Professor Wouter Buikhuisen heeft recht op rehabilitatie nu blijkt dat er wel degelijk een relatie is tussen biologie en misdaad.
Hoe vaak had u de neiging met het hoofd te knikken als teken dat u het met de stellingen eens was? Dan nu even eerlijk blijven als dat drie keer of meer was. U bent het dan namelijk eens met de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Groene-lezer, dus waarschijnlijk hoog opgeleid, en toch.
Een kleine twee weken geleden kwam de Volkskrant met het nieuws dat steeds meer hoger opgeleiden zich aangetrokken voelen tot de PVV. De krant had het laten onderzoeken door TNS NIPO. Vervolgens zei directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een reactie op het onderzoek dat het gedachtegoed van Wilders feitelijk nooit een marginaal verschijnsel is geweest, het was slechts niet netjes het hardop te zeggen.
Of er een causaal verband is, is natuurlijk niet te bewijzen, maar prompt scoorde de PVV nog weer beter in de peilingen. Wilders’ partij heeft negen zetels in de Tweede Kamer. In de Politieke Barometer kreeg de PVV er dit weekeinde drie zetels bij ten opzichte van de voorlaatste peiling en komt daarmee uit op twintig zetels. In het onderzoek van Maurice de Hond wordt de PVV met 27 zetels, twee meer dan een week eerder, zelfs de grootste partij van Nederland. Het is alsof na het nieuws van de Volkskrant nog meer hoger opgeleiden voor hun mening durven uit te komen. Een een-tweetje, zo gezegd.
Mocht het u niet lekker zitten dat u het zo vaak met Wilders eens bleek te zijn, dan volgt hier de ontsnappingsroute.
Alle zes de stellingen zijn weliswaar bijna letterlijk overgenomen uit recente persberichten van de PVV, maar er is ook wat weggelaten. Te beginnen met de rode uitroeptekens waarmee die persberichten de mailbox binnenlopen: altijd urgent dus. Maar vooral staan bij enkele stellingen niet de nadere bewoordingen. Want de arbeidsongeschikten die herkeurd moeten worden, leiden bij Wilders ‘in de tropische zon een luxueus leven, terwijl wij hier mogen ploeteren om de uitkeringen te financieren’. Hetgeen ze bij de PVV ‘van de zotte vinden’.
De bourkini is het bewijs van de ‘voortschrijdende islamisering van de sport’. Dat Wouter Bos de schuld van de crisis bij de burgers neerlegt, is ‘schandelijk’. En bij de aanval op professor Buikhuisen in de jaren zeventig was er sprake van ‘een haatcampagne bij monde van progressief Nederland, dat verhinderde dat het vrije, onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek floreerde’.
Het is de toon die de muziek maakt. En die toon, op z’n zachtst gezegd, polariseert. Tussen wij en zij, tussen het christendom en de islam, tussen de groep die het verwijt kreeg te discrimineren als ze iets zei over de gevolgen van de immigratie en de linkse grachtengordel die met dat verwijt kwam. Zeven jaar geleden barstte het ongenoegen over dat ‘politiek correcte gedoe’ naar buiten. Pim Fortuyn was de vertolker ervan. Nu zijn Wilders en zijn acht fractiegenoten dat.
SCP-directeur Schnabel zei ook dat de onderliggende vraag bij dit alles een machtsvraag is: van wie is dit land? Het werkt verhelderend dat zo eens benoemd te zien zonder dat daar direct een vermanend vingertje bij wordt opgestoken. Want ook als je vindt dat het niet moet gaan om zij of wij weet je dat die ander die vraag wél stelt en kun je over het antwoord op die vraag gaan praten, of, in politiek Nederlands, polderen.
Dat laatste wordt weliswaar altijd als medeoorzaak van het probleem gezien, omdat polderen tegenstellingen zou bedekken. Maar polderen kan juist een vreedzame uitweg bieden als sprake is van botsende opvattingen, ook al gaat dat aanvankelijk met de koppen tegen elkaar. Dat hoort erbij. Nee, verkeerd verwoord, dat is het juist. Het is met elkaar blijven praten tot je letterlijk een modus vivendi hebt gevonden.
Moet er wel door iedereen met iedereen gepraat en geargumenteerd willen worden, ook als de mening van de ander iemand even niet zint? Dus door ‘links’ ook met de mensen die zich oncomfortabel voelen bij de aanwezigheid van veel migranten. En omgekeerd, door Wilders’ Partij voor de Vrijheid met ‘de linkse kerk, die slechts linkse hobby’s heeft, zoals ontwikkelingssamenwerking, het milieu en Vogelaarwijken’.
Mocht u bij de stellingen vaak ja hebben geknikt en zich toch bij Wilders’ PVV niet thuis voelen, verdiep u dan in de argumenten waarom de door hun gevoerde toon volgens u niet goed is. Dan kan ook deze kleine peiling de voorzet voor een een-tweetje zijn.