Het is niet voor het eerst dat Peper zich met Neêrlands internationale betrekkingen bemoeit. Eind april 1980 bezocht hij als afgevaardigde van het PvdA-bestuur Suriname. Na de coup van februari dat jaar wilde Peper eerst een fact finding mission om genuanceerd over de nieuwe Surinaamse situatie te kunnen oordelen. Hij ging op bezoek bij Bouterse, die korte tijd later tot opperbevelhebber van het leger werd benoemd, en oordeelde positief over de militaire machtsgreep. Pronk - toen ook al minister van Ontwikkelingssamenwerking - had zich fel tegen de coup uitgesproken.
Peper, de warmhouder van verkilde internationale relaties. Peper, de diener van het landsbelang. Of Peper, de sollicitant voor een vrijkomende ministerspost? (kw)