De oud-bisschop van Rotterdam (1983-‘93) zegt dat deze week in weekblad De Groene Amsterdammer. Met enkele andere verontruste katholieken spreekt hij zijn zorg uit dat de katholieke kerk van volkskerk degradeert tot een sekte. Zij herkennen die tendens tot sektarisme in de reactie van de kerkleiding op de berichten over seksueel misbruik op katholieke internaten.

Filosoof Theo W. de Wit acht de verkrampte omgang van de kerkleiding met seksualiteit symbolisch voor de gebrekkige ontvankelijkheid voor de moderniteit. Bär is het daarmee eens: 'We moeten helder zijn in het onderscheid. Seks vóór het huwelijk is iets anders dan seks buiten het huwelijk, een afwijkende seksuele geaardheid is iets anders dan losbandigheid, homoseksualiteit is iets anders dan pedofilie’.

Volgens Bär is deze discussie in de katholieke kerk nooit op gang gekomen doordat zij is tegengehouden. ‘De curie heeft op alles een taboe gelegd, altijd met het argument dat de heilige vader anders bedroefd zou zijn. Daar betalen wij nu de hoge rekening van al die schandalen voor.’

Bär en De Wit spreken hun spijt uit over de houding van de kerkleiding tegenover seks. Volgens hen wordt al het waardevolle dat de katholieke kerk over de seksuele moraal te zeggen kan hebben, aan het zicht onttrokken doordat zij alleen nog in geboden en verboden over seks spreekt.

‘Door dat legalisme associëren mensen de kerk met de opgeheven vinger, met het condoomverbod, waarover 98 procent de schouders ophaalt’, zegt De Wit.

Bär: ‘Er is behoefte aan een ander verhaal over lichamelijkheid, met die seksuele outburst van nu. Of je nu kaas koopt of een auto, altijd staat er een blote juffrouw bij. Dat heeft de mensen geen geluk gebracht. Maar helaas, de leiding van de kerk trekt in haar verhaal over seks muren op waar mensen nauwelijks nog overheen kunnen kijken.’


De Groene Amsterdammer ligt vanaf donderdag 15 april in de winkel