Verwarring, vooral bij links, dat moslims lang als een kwetsbare minderheid zag en de kwalijke aspecten van hun geloof omfloerst benaderde of wegpoetste. De Groene Amsterdammer kijkt deze week in een extra dik nummer nuchter naar de islam in Nederland. Niet de sentimenten, maar de feiten, daar is het de redactie om te doen. Zoals Nederlandse bedrijven halal eten ook meer zien als handel dan als religie, zonder daarbij een moreel oordeel te vellen. In een keur aan artikelen gaat het blad in op de vraag hoe Nederlandse moslims de islam beleven, welke rol de godsdienst (nog) in hun leven speelt en hoe zich dat verhoudt tot onze liberale democratie. In het verhitte debat over ‘dé’ islam dreigt de geleefde werkelijkheid van moslims in Nederland al te snel uit zicht te verdwijnen - de hervormers én orthodoxen, feministische moslima’s én bekeerlingen, imams én afvalligen die in dit nummer aan het woord komen, laten zien hoe veelvormig - en soms moeizaam - die werkelijkheid is.

Het leek De Groene Amsterdammer noodzakelijk leesvoer voor alle leden van de Tweede Kamer, zij zullen een exemplaar ontvangen.

Met onder meer:
· De harde cijfers

· De onbekende Jason W.

· Interviews met hervormers, moslimfeministen, arabisten, afvalligen én bekeerlingen

· Marokkaanse reltrappers in Ede, Afghanen in Aalsmeer, de Turkse Fatih-moskee in Amsterdam

· Hoe gevaarlijk zijn de salafisten?

· Communisme-deskundige Erik van Ree over de vraag of de islam verenigbaar is met onze liberale democratie

· Moslims in de media

En: Bijdragen van Abdelkader Benali, Hassan Bahari, Mohammed Benzakour en Naema Tahir