Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?

De opkomst van populistische bewegingen, zoals de LPF en de Lijst Wilders, laten zien dat de gevestigde politieke partijen niet in staat zijn het gevoel van de burgers over een falend politiek bestel weg te nemen. Het democratisch bestel dat al meer dan een eeuw redelijk functioneert lijkt niet meer in staat mensen te motiveren en te binden. Dit kan leiden tot chaotische politieke besluitvorming en tot extreem opportunisme. Wanneer het politieke bestel faalt is het gevaar van extremisme groot.

Wat is het meest onderschatte probleem in Nederland?

De mate waarin globalisering en de opkomst van Azië de wereldeconomie bepaalt, wordt in Nederland onderschat. Welke rol Europe (met daarin Nederland) in economisch en politiek opzicht in de toekomst zal spelen hangt af van een duidelijke analyse van fundamentele veranderingen in de wereldeconomie. Noch in de wetenschap noch in de politiek wordt hier voldoende aandacht aan besteed.

Wat is het meest overschatte probleem in Nederland?

Het idee dat Nederland te vol is en dat migratie een probleem is wordt in Nederland sterk overschat. Het zou duidelijk moeten zijn dat Nederland immigratie nodig heeft en dat de huidige immigranten geen groot probleem voor het functioneren van de samenleving vormen.


Bekijk ook de pagina van Peter van der Veer bij het Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity