Het eerste grote retrospectief van het werk van de Amsterdamse fotograaf en publicist Philip Mechanicus (1936-2005) is vanaf 24 mei 2013 in het Joods Historisch Museum te zien.

Mechanicus werd vooral bekend door zijn opvallend sobere, maar indringende, zwart-wit portretten van schrijvers, dichters en kunstenaars, die vanaf de jaren zestig veelvuldig werden gepubliceerd in kranten, tijdschriften en boeken. Daarnaast bouwde hij een reputatie op als publicist, met als voornaamste onderwerpen de fotografie en gastronomie.

In deze expositie wordt niet alleen aandacht besteed aan de portretkunst van Mechanicus, maar wordt vooral de verrassend grote veelzijdigheid van zijn fotografie naar voren gebracht. Belangrijk onderdeel zijn ook de foto’s die hij in de jaren vijftig en zestig maakte in de buurt van zijn jeugd rond het Waterlooplein. In dit werk is te zien dat Mechanicus oog had voor de weemoed van de verlaten straten, maar ook voor het plezier van de straatkinderen, die in de puinhopen van de kaalgeslagen buurt een ideaal speelterrein vonden. Pas jaren later, in de jaren tachtig en negentig, maakte Mechanicus een aantal van deze straatfoto’s openbaar en nog steeds is een groot deel ervan nog nooit getoond of gepubliceerd. De expositie zal veel van deze onbekende foto’s bevatten.


Deze tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen het Joods Historisch Museum, de Stichting Philip Mechanicus en het Maria Austria Instituut.