Luc bezit samen met zijn twee broers de BV Sala Communications, het bedrijf achter het computerconcern BCE, de PC-dumpdagen en talloze computerbladen. Luc is de mystieke van het drietal. Hij houdt zich bezig met - in zijn eigen woorden - ‘spiritualiteit met een computersausje’. Zijn ster rijst momenteel snel binnen de wereld van de New Edge (New Age plus computertechnologie). Terwijl zijn winkel Ego Soft met veel succes smart drugs, brainmachines en boeddhabeeldjes verhandelt, brengt Luc Sala in Ego 2000 het veelzijdige gedachtengoed van de cyberspace aan de man. Voor Amerikaanse psychonauten als Timothy Leary en Terence McKenna is hij sinds jaar en dag our man in Holland. Bovendien is Sala sinds 10 maart de trotse vader van ‘Cyber-Center’ MySter 2000.
‘Naast mysterie betekent dit ook Mijn Ster, met een knipoog naar Meester.’ Zo introduceert hij zijn nieuwste project aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht, dat een nieuwe synthese van kunst, communicatie en spiritualiteit nastreeft. Hiertoe biedt MySter 2000 yogacursussen, poezieavonden, Internet-workshops en brainsaloons. Ook kunnen ‘gelijkgezinde derden’ een zaaltje huren voor andere grensverleggende bezigheden. Sala denkt in brede verbanden. ‘Alles moet multimediaal, multicultureel en multinationaal. Kortom: wereldwijde spirituele broederschap. Met die Global-Tribegedachte gaan wij het derde millennium in.’
Al jarenlang ventileert Luc Sala zijn rancune tegen Het Systeem, die ‘verkankerde lappendeken van instituties die de burgers van hun vrijheid berooft en hen tot gezagsgetrouwe kwezels reduceert. Verwildering en corruptie heersen in onze maatschappij. Het establishment stoort zich aan God noch gebod, terwijl machtsratten als de Dienst voor Parkeerbeheer als moderne roofridders door de straten razen.’
Bertu Sala is minder blij met zijn broers politieke aspiraties. ‘Hoewel hij het presenteert als een poging om mensen tot politieke actie te prikkelen, vind ik het eigenlijk egotripperij. Als het aan mij lag had Luc het gehouden bij “Tao is de weg” en dat soort onschuldige flauwekul.’
Maar Sala voert op Internet al druk campagne voor zijn partij ‘Luc Sala for President’. Als een raspoliticus wandelt hij op de openingsdag van MySter 2000 gemoedelijk babbelend rond tussen telepathische auralezeressen en shamanistische zielereinigers. ‘Hi, Godfather!’ roept iemand hem vrolijk toe. Ingetogen glimlacht Sala in zijn wapperende India-outfit. ‘Ze noemen me ook wel Cyber-Don. Allemaal gekkigheid, hoor.’
Toch lijkt het publiek, voornamelijk bestaand uit zwaar gedegenereerde Ruigoordhippies, niet erg gegrepen door Lucs Global-Tribe gedachte. Met door een overmaat aan drank, drugs en wierookstokjes bloeddoorlopen ogen, hangt men voornamelijk passief rond, wachtend op meer gratis pinda’s. Even leeft het feest op als Sala zijn gedicht ‘Incantation to the moon’ aankondigt. Plechtig declameert hij: ‘Come in the light and show me your soul/ then speak and be my truth/ come live and be my love/ alive, forever young!’ Ontsteld veert collega-dichter Simon Vinkenoog op uit zijn stoel, driftig maaiend met zijn bier. ‘Dat is toch geen dichten man! Jij denkt zeker, ik stop het woord soul erin en dan zit het wel goed!’ Minzaam wendt Luc zich af van de door groene blikjes omringde prediker van liefde en verdraagzaamheid. Don Sala draagt nu de toorts van het mystieke licht: de ziel van cyberspace zal zegevieren.(gemma blok)
Ook helemaal in de New Age is de nieuwe organisatie Frontier Sciences Foundation te Dronten. Verleden week meldde Monitor u de crisis van het vanuit het Friese Gorredijke opererende Contact Network International (CNI) rond de Australische conspiracy-theoreticus David Summers. Summers besloot onlangs op nogal abrupte wijze met zijn activiteiten in Nederland te stoppen. Op aandringen van zijn echtgenote gaat hij terug naar Australie. Het is echter onjuist dat het werk van CNI ook zonder Summers gewoon doorgaat, zoals wij verleden week nog te horen kregen. Summers partner bij CNI John Kuhles, die vooral bekend is van zijn activiteiten als een van ‘s lands belangrijkste UFO-watchers, vertelt dat het vertrek van Summers een impuls is voor het verleggen van de horizon. 'Vanaf nu zullen we op een andere wijze te werk gaan, en daarbij past een nieuwe organisatie’, zegt hij. Die nieuwe club is dus de Frontier Sciences Organisation, die zich ook zal ontfermen over het CNI-blad Exposure. Dit orgaan wordt omgedoopt in Frontier 2000. Kuhles legt uit: ‘Het nadeel van de werkwijze van veel conspiracy-theoretici is dat ze vaak blijven hangen in beschuldigingen, in het aanwijzen van allerlei netwerken zonder werkelijk op de materie zelf in te gaan. Met de Frontier Sciences Organisation willen we dat doorbreken. De bedoeling is dat we dieper op de zaken ingaan. Een voorbeeld? Nou, we hebben bij CNI bijvoorbeeld altijd al aandacht besteed aan het bestaan van alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld aan de techniek om auto’s op water te laten rijden. Veel conspiracy-mensen zijn al tevreden als het bestaan van een dergelijk komplot wordt aangeduid. Maar wij willen verder gaan, willen dan bijvoorbeeld ook echt de mensen opsporen die zo'n nieuwe vorm van energie-opwekking daadwerkelijk hebben mee-ontwikkeld. Dat zou je een positievere manier van werken kunnen noemen. Waar het werkelijk om gaat is dat de krachten van het conspiracy-denken worden gebruikt voor maatschappelijke actie, en dat wordt de hoogste tijd.’
Kuhles zelf overweegt om binnenkort workshops te gaan geven waarmee deze nieuwe strijdmethode zal worden toegepast. Op de agende staat dan onder meer een introductiecursus over hoe het werkelijk staat met geheime wetenschappelijke projecten als anti-zwaartekracht.
In de kleine wereld van de conspiracy-denkers wordt de ommezwaai van CNI hier en daar met lede ogen aangezien. Vooral de nadruk op het ‘positieve’ zoals de Frontier Sciences Foundation die legt, wordt gezien als een verschuiving richting New-Age-zweverigheid. Kuhles zelf bestrijdt dit hevig: ‘Dat is gewoon onzin. We worden niet zweveriger, maar komen juist meer met de voeten op de grond.’ (rene zwaap)