‘Ik ben pissig’, schrijft Jacqueline Cramer op haar blog. De milieuminister is ‘woedend’ omdat het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, zoveel fouten in zijn laatste rapport blijkt te hebben gemaakt. ‘De wetenschap moet zorgen dat er geen verwarrende discussies komen’, zei Cramer tegen RTL Nieuws. De minister wenst ‘een klimaatwetenschap waarop we blindelings kunnen vertrouwen’, zei zij in het NOS Journaal.
Zo raast Cramer nu al weken voort, op dezelfde toon waarop zij voordien de alarmerende klimaatboodschap van het IPCC uitdroeg. Zij presteerde het zelfs de beminnelijke Rob van Dorland, KNMI-medewerker, IPCC-auteur en drager van de geruststellendste snor van heel Nederland, publiekelijk de mantel uit te vegen voor de keurige beleidsneutrale klimaatscenario’s die hij jarenlang onder meer op haar verzoek heeft afgeleverd. Het is onheus dat Cramer van anderen rekenschap eist voor haar eigen blinde vertrouwen in de IPCC-rapporten. En het is veelzeggend dat zij nu wéér dezelfde fout maakt door om een nieuw ‘onfeilbaar’ klimaatverhaal te roepen. Cramer zegt dat de zaak haar vooral hoog zit omdat zij van origine wetenschapper is.
Voor de volledige schade kan worden opgemaakt, zal Cramers ‘verwarring’ nog ongekende hoogten bereiken. Het IPCC heeft niet zomaar fouten gemaakt. Het is schuldig aan bedrog, een vergrijp waaraan vooral de Amerikaanse overheid, die veel geld in het panel heeft gestoken, een broertje dood heeft. Een voorbeeld is de IPCC-prognose dat de Himalaya-gletsjers tegen 2035 zullen zijn gesmolten. Die prognose was ontleend aan een artikel in een populair-wetenschappelijk tijdschrift dat weer gebaseerd was op een telefoontje met de Indiase glacioloog Syed Hasnain. Die Hasnain blijkt zakenpartner te zijn van IPCC-voorzitter Jarendra Pachauri bij het werven van fondsen voor gletsjer-onderzoek. Alsof dat niet genoeg was, heeft de wetenschapper die dit prutswerk in het IPCC-rapport liet opnemen, dr. Murari Lal, opgebiecht dat hij het willens en wetens deed om politieke druk uit te oefenen op wereldleiders.
Wetenschapsbeoefening is geen waardenvrije exercitie volgens de theorieën van Karl Popper of Thomas Kuhn. Het is een maatschappelijk bedrijf dat blootstaat aan economische invloeden, politieke druk, publieksverwachtingen en interne rivaliteit. Dat neemt niet weg dat alle wetenschappelijke arbeid kan en moet worden getoetst aan algemeen aanvaarde criteria van deugdelijkheid. Het standpunt van Pachauri dat hij niet verantwoordelijk is voor de blunders is absurd. Als het niet zijn taak als voorzitter is om de procedurele zuiverheid te bewaken, wat is dan wél zijn taak? Geld opstrijken door belastingontduiking, melden sommige kranten. Hoe dit ook zij, als het VN-panel niet snel orde op zaken stelt is de déconfiture onvermijdelijk. Dan trekt de World Meteorological Organisation zich terug uit het samenwerkingsverband en wordt het IPCC in zijn geheel voorwerp van Amerikaans strafrechtelijk onderzoek.