Zwagerman heeft zich al eerder bij de uitgeverij beklaagd over deze vermeende ‘gelijkenissen’, maar bleek helaas niet bereid met ons hierover in contact te treden. Kennelijk zijn Zwagermans punten zonder navraag of onderzoek, en in ieder geval zonder wederhoor, door Sander Pleij overgenomen. We vinden het jammer dat we Zwagermans artikel niet eerder zijn tegengekomen - dan hadden we het beslist bij de bijna honderdvijftig andere referenties in de bibliografie opgenomen. Maar het zou aan de al dan niet wetenschappelijke inhoud van ons boek niets hebben toegevoegd.