Polariseren

De titel van het artikel ‘Het nieuwe polariseren’ (De Groene van 9 februari) houdt een zo niet het antwoord in op Rene Zwaaps slotvraag: ‘Moet er met hulp van spionnenchefs een open democratische samenleving worden gecreeerd?’

Een geheime politieke recherche in ons land instandgehouden door PvdA, D66, CDA en VVD, voor rekening van de belastingbetaler opereert het handigst onder een slechts met de mond beleden open democratisch bestel. Algehele opening van zaken voor ir. Wilman en de vele, vele andere BVD-slachtoffers? Nooit. Anders dus dan in ex-Stasi-land, waar het ‘nieuwe polariseren’ het oude overwon.
Nadrukkelijk was de BVD-chef tussen zijn medepartijgenoten aanwezig op het congres van D66. Al jaren lang dekt ook D66 de BVD-praktijken toe. Dat wordt nog erger als straks via D66 meer BVD'ers aan de macht komen. Het ergste vrezend, gruw ik van die foto: het BVD-hoofd, Van Mierlo en zijn kroonprins in een onderonsje. Groningen, WIEMER EMMELKAMP