Politbureau bvd

De politieke aspiraties van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) blijken wederom verder te hebben gereikt dan door menigeen werd aangenomen. Enkele jaren geleden had BVD-historicus Dik Engelen de inbreng van de nationale veiligheidsdienst laten zien bij de oprichting van de Socialistische Werkers Partij in de jaren vijftig, een even opzichtige als vergeefse poging om de CPN te dwarsbomen. In hun zojuist verschenen boek Villa Maarheeze beweren Cees Wiebes en Bob de Graaff nu dat de BVD ‘in 1970 een handje hielp bij het opzetten van de maoïstisch georiënteerde Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland, marxistisch-leninstisch (KEN-ml)’, de voorloper van de huidige Socialistische Partij.

Desgevraagd vertelt Cees Wiebes dat hij tijdens een bezoek aan de VS enkele CIA-medewerkers sprak. Die vertelden dat de CIA en de BVD destijds nauw samenwerkten bij het afluisteren van de Chinese ambassade in Den Haag. Men was vooral geïnteresseerd in de financiering van de maoïstische jeugdbeweging vanuit China. Gezamenlijk besloten ze tot infiltratie van de opkomende maoïstische beweging. Wiebes: ‘De CIA-medewerkers noemden deze actie een “brilliant operation”. Al vanaf de oprichting van de KEN was men perfect op de hoogte van wat er in de maoïstische beweging speelde. Pas toen de partij sterk ging groeien verloor men er de greep op.’
'Onnozel’, noemt Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij deze bewering. 'In één zinnetje in dat boek beweert men dat de partij is mede-opgericht door de BVD. Maar in dat ene zinnetje hebben ze zelfs de datum van de oprichting van de KEN verkeerd. Ik hoop niet dat ze op dat boek hoeven te promoveren.’ Volgens Jan Marijnissen meldden in die beginjaren diverse leden dat ze door de veiligheidsdienst waren benaderd. Marijnissen: 'In die tijd waren we een kleine maar heel actieve partij. Het was voor iedereen keihard werken. Dat zullen die BVD'ers nooit lang hebben volgehouden.’