Zij betogen dat de aanhang van de Republikaner in Duitsland groter is dan uit de uitslag van de verkiezingen aldaar blijkt. Bovendien zou de aanhang van andere partijen er anders uitzien als mensen anders hadden gestemd. Er zijn immers redenen te geven waarom mensen een keuze tussen verschillende mogelijkheden hebben gemaakt in het stemhokje.
Fantastisch, wat een analyse! De uitslag in Nederland zou ook anders kunnen zijn. Het CDA heeft een grotere aanhang dan het aantal stemmen dat het heeft gekregen!
Verkiezingen brengen met zich mee dat mensen een stem uitbrengen die verschillende elementen bevat: niet op een partij stemmen omdat het leidende gezicht je niet aanstaat; op een partij stemmen om een andere partij te straffen; denken dat je de uiteindelijke samenstelling van een kabinet beinvloedt door bijvoorbeeld op een grote partij te stemmen; een proteststem uitbrengen op een ouderenpartij omdat je het CDA niet meer ziet zitten vanwege de AOW; ‘linkser’ stemmen dan de PvdA omdat je de PvdA weer een beetje naar ‘links’ wilt trekken.
Datzelfde, maar dan met andere afkortingen, geldt in Duitsland.
Feit is echter dat de uitslag van verkiezingen telt voor een aantal jaren. Dus hoef je niet gestudeeerd te hebben om te constateren dat in Duitsland de Republikaner als vertegenwoodigers van extreem-rechts de komende jaren niet in het Duitse parlement zullen zitten. Goddank. En dat is een prettiger uitslag dan hier in Nederland, waar extreem-rechts al jaren in het parlement zit en de laatste keer nog aanzienlijk gegroeid is ook.