Door de vorming van regionale politie en het beheer ervan is de democratische controle van gemeenteraden al een beetje afgekalfd. Maar door de dubbele verantwoording van de burgemeester - enerzijds naar de minister van Binnenlandse Zaken, anderzijds naar de gemeenteraad - komen het politiebeleid en de prioriteiten per district nog wel aan de orde.
Daarnaast is er natuurlijk sprake van verantwoording na incidenten. De burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris hebben samen in de zogeheten driehoek het beleid en het beheer te bepalen. Ook hiervoor geldt dat verantwoording naar de gemeenteraad afgelegd kan worden, zij het dat de raad niet over de begroting beslist.
Als je de besturing nu bij de procureurs-generaal en de commissaris van de Koningin legt, kalf je de democratische controle verder af. Je hebt als gemeente dan af te wachten wat je politie opgedragen krijgt vanuit hogere regionen. Verantwoording wordt dan afgelegd aan Provinviale Staten. En wat weten die van districtsprioriteiten en de accenten in overlast die heel verschillend zijn per buurt, evenals de problemen? Niets.
Als we een rechtsstaat moeten worden met een politbureau, kunnen de heren dat beter direct zeggen in plaats van via een omweg van woorden.
Docters van Leeuwen is een D66'er. Dat zou je toch niet zeggen.
Wat een machtsdorstige centralist.