Volgens het Autonoom Centrum in Amsterdam, dat weigeraars van de ID-plicht ondersteunt (020-6126172), heeft de politie bij de bedrijven in de buurt kopietjes gemaakt van de ID-kopieen. Zonder toestemming van de werknemers. Ook in het hotel waar de sporters zijn ondergebracht is dit gebeurd. Geheel op vrijwillige basis, zegt de politie. Wat gebeurt er echter als er zo een Palestijnse of andere Arabische werknemer wordt ‘ontdekt’? Krijgt die geen pasje, wordt hij extra gescreend? Waar blijft de privacy?
Het begint op te vallen dat er over de ID-plicht geen woord wordt vernomen van de van oudsher linkse en vrijheidslievende Universiteit van Amsterdam. In Groningen, Delft en Wageningen nemen de universiteiten juist het voortouw. In Wageningen heeft de universiteitsraad op 4 juli een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht kenbaar te maken dat uitvoering van de ID-wet niet behoort tot de primaire taken van de universiteit, aan te dringen op een gewetensbezwaardenclausule en het terughoudende beleid zo lang voort te zetten als mogelijk is. Zoals eerder gemeld vraagt de personeelsadministratie van de Landbouwuniversiteit alleen aan nieuwe personeelsleden om een kopie van hun ID-bewijs.
Wel is er een opmerkelijk initiatief van de Hogeschool van Amsterdam. Personeelsleden die nog geen kopie hadden ingeleverd kregen een brief ter herinnering, maar zij kunnen ook op principiele gronden bezwaar maken door een bij de brief gevoegde ‘verklaring van bezwaar’ in te vullen: ‘Hierbij verklaart ondergetekende ernstige bezwaren te hebben tegen de administratie van een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs in de administratie van de Hogeschool van Amsterdam. Ondergetekende wenst niet een dergelijke kopie te leveren en tekent door de ondertekening van deze verklaring bezwaar aan.’
Jammer genoeg blijkt uit een telefoongesprek met de personeelsadministratie van de Hogeschool dat men zich daar niet had gerealiseerd dat aan weigeraars een fiscale sanctie (belastingtarief van zestig procent) moet worden opgelegd. De consequenties daarvan zijn nu nog niet duidelijk.
Identificatienieuws kunt u sturen naar: De Groene Amsterdammer, Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.