Warschau – Al identificeert een overgrote meerderheid van de Polen zich met de katholieke kerk, zij gaan, net als andere Europeanen, in allengs kleinere aantallen naar de kerk. Een priester uit een zuidelijk dorp in Polen, Wieslaw Maciaszek, sprak zijn parochie erop aan. Iedereen moest eens goed bij zichzelf te rade gaan; had het verzuim niet te maken met lage instincten die gevoed worden door de commercialisering en individualisering van de hedendaagse samenleving?

Nou nee, aldus de parochie. De priester was het probleem. Zijn schare kwam met een lijst zonden van de man. Zo had hij niets zinvols gedaan met het geld dat hij onder hen had gecollecteerd, ‘voor de noden van de kerk’. Wel reed hij sinds enige tijd in een Porsche Mecan 2017, een auto die in Polen circa vierhonderdduizend zloty kost, oftewel honderdduizend euro.

De ascetische koers van paus Franciscus slaat nog niet aan onder de Poolse geestelijkheid. Priester Maciaszek is slechts één voorbeeld. De Britse historicus Daniel Tilles zette nog enkele andere voorbeelden op een rijtje. Zoals de arrestatie, vorige maand, van vier mannen. Ze hadden de bankrekening van een priester geplunderd. Opbrengst: een half miljoen euro. Of neem de overval op een priester afgelopen februari, na de zondagsmis. Hij moest de twintigduizend zloty afstaan die hij bij zich droeg, plus zijn bmw X3, een dure terreinwagen.

Dit terwijl priesters officieel weinig verdienen. Dat lage inkomen voerde een priester onlangs zelfs aan, tegenover een rechter, om een boete niet te betalen. De rechter was niet onder de indruk. Want als de priester zo weinig verdiende, hoe kon hij dan rondrijden in een auto die hem vier jaarsalarissen moest hebben gekost?

De rechtszaak was aangespannen door de ouders van een tienjarige misdienaar. Nadat de priester een hostie op de grond had laten vallen tijdens de communie, reikte het jongetje instinctief naar de grond, om het ronde wafeltje op te rapen. Om dat te voorkomen, gaf de priester hem een ferme klap in het gezicht.

De priester ontkent dat niet. Hij kon niet anders: het misdienaartje zou de hostie hebben ontheiligd, het ritueel verpest. ‘Ik vervulde mijn plicht, volgens het canoniek recht.’ Het jongetje rende de kerk uit, huilend.

De vraag is of hij nog terugkomt. Zo niet, dan volgt ook hij een belangrijke trend in de Poolse samenleving.