Die zijn er zeker, maar van de meeste boten met Nederlandse vlag spreken de eigenaren Portugees. Ze hebben hun boot in Nederland geregistreerd en zijn in het bezit van een Nederlands Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen. Het ICPwordt uitgegeven door het Nederlandse Watersportverbond. Het is een ‘informeel eigendomsbewijs’ van motor- en zeilboten.

José Vieira is de eigenaar van een zeilboot van dertien meter lang. Als reden om zijn boot onder Nederlandse vlag te laten varen zegt hij dat in Portugal de overheid met bureaucratische regels bepaalt aan welke eisen een boot en zijn schipper moeten voldoen. De Nederlandse regelgeving houdt de schipper verantwoordelijk. Dat spreekt hem aan. Nederland kent geen officiële registratie en eist geen vaarbewijs voor zeilboten van minder dan vijftien meter lengte. Ook niet om op de oceaan te varen. Anders dan in andere Europese landen bestaat er in Nederland geen vaarbelasting. Ook al ligt zijn boot permanent in een haven op de Azoren, met een Nederlands ICP valt hij onder de Nederlandse regelgeving voor zeilboten.

Onder EU-regels kan elke ingezetene van een EU-land een ICP in Nederland aanvragen. Dit gebeurt met name door botenbezitters uit Zuid-Europese landen, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland, bevestigt een woordvoerster van het Watersportverbond. De praktijk om onder buitenlandse vlag te varen werd de afgelopen jaren aangewakkerd door de invoering of verhoging van de belasting op plezierjachten in de nasleep van de eurocrisis die Portugal, Spanje en Griekenland zwaar trof. ‘Het Nederlandse systeem van het ICP is makkelijk en verloopt snel’, beaamt de woordvoerster van het Watersportverbond. Ze vermoedt dat de Nederlandse vlag ook voor ‘betrouwbaarheid’ staat.

Bemiddelaars die zich op internet aanbieden voor de overzetting van de registratie zeggen binnen twee weken een Nederlands ICPte leveren – in geval van spoed zelfs binnen vijf dagen. De aanvrager moet een kopie van een paspoort, een bewijs van eigendom en gegevens van de boot inleveren. Nederland is het enige land in de EU dat geen verplichte bootregistratie kent. In het verleden zijn wel pogingen ondernomen een vaarbelasting en een registratie voor plezierboten in te voeren. De nationale watersportwereld heeft dat altijd met succes weten te voorkomen.