Europese grondwet
Europarlementariër Thijs Berman (PvdA) doet precies wat hij Aart Brouwer verwijt (in De Groene Amsterdammer van 18 maart). Zijn enthousiasme voor de Europese grondwet «schroeit hem de ogen dicht». Volgens Berman is de grondwet een verbetering, omdat diensten van algemeen belang explicieter beschermd zouden worden. Niets is minder waar. Zoals Berman schrijft, bepalen lidstaten in de eerste plaats zelf wat voor diensten geliberaliseerd worden. Ze worden dus niet beschermd in de grondwet. Daarnaast wordt de vrije markt in artikel III-147 letterlijk aangemoedigd: «Bij Europese kaderwet worden maatregelen vastgesteld om de liberalisering van een bepaalde dienst te verwezenlijken.»
Wat voor diensten aan de markt worden overgelaten, blijft in hoge mate afhankelijk van de politieke context waarin lidstaten zich bevinden. De afgelopen twee decennia wordt die context gevormd door de neoliberale Europese Unie, waarin marktwerking en privatisering centraal staan (bijvoorbeeld in sectoren als post, energie en openbaar vervoer). Onlangs heeft de Europese Commissie zelfs vastgelegd dat duurzaamheid en sociale voorzieningen minder belangrijk zijn dan economische groei en concurrentie. De dienstenrichtlijn sluit daarop aan. Het maakt van Europa één concurrerende markt, waarin hoogwaardige arbeidsvoorwaar den en milieu- en veiligheids voorschriften naar de achtergrond verdwijnen. De grondwet maakt daar geen einde aan. Concurrentie en marktwerking blijven met deze grondwet de eentonige tover woorden van de EU.
JASPER VAN DIJK, Amsterdam
SP-medewerker Europees Parlement